Rejestr zmian w biuletynie

18.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie dokumentacji projektowej (projekty budowlane i wykonawcze) dla potrzeb realizacji inwestycji budowlanej pn. „Rozbudowa i przebudowa Archiwum Państwowego w Koszalinie", wraz z nadzorem autorskim i uzyskaniem pozwolenia na budowę
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie dokumentacji projektowej (projekty budowlane i wykonawcze) dla potrzeb realizacji inwestycji budowlanej pn. „Rozbudowa i przebudowa Archiwum Państwowego w Koszalinie", wraz z nadzorem autorskim i uzyskaniem pozwolenia na budowę
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie dokumentacji projektowej (projekty budowlane i wykonawcze) dla potrzeb realizacji inwestycji budowlanej pn. „Rozbudowa i przebudowa Archiwum Państwowego w Koszalinie", wraz z nadzorem autorskim i uzyskaniem pozwolenia na budowę
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykonanie dokumentacji projektowej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie dokumentacji projektowej (projekty budowlane i wykonawcze) dla potrzeb realizacji inwestycji budowlanej pn. „Rozbudowa i przebudowa Archiwum Państwowego w Koszalinie", wraz z nadzorem autorskim i uzyskaniem pozwolenia na budowę
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykonanie dokumentacji projektowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie dokumentacji projektowej (projekty budowlane i wykonawcze) dla potrzeb realizacji inwestycji budowlanej pn. „Rozbudowa i przebudowa Archiwum Państwowego w Koszalinie", wraz z nadzorem autorskim i uzyskaniem pozwolenia na budowę
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykonanie dokumentacji projektowej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie dokumentacji projektowej (projekty budowlane i wykonawcze) dla potrzeb realizacji inwestycji budowlanej pn. „Rozbudowa i przebudowa Archiwum Państwowego w Koszalinie", wraz z nadzorem autorskim i uzyskaniem pozwolenia na budowę
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykonanie dokumentacji projektowej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie dokumentacji projektowej (projekty budowlane i wykonawcze) dla potrzeb realizacji inwestycji budowlanej pn. „Rozbudowa i przebudowa Archiwum Państwowego w Koszalinie", wraz z nadzorem autorskim i uzyskaniem pozwolenia na budowę
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie dokumentacji projektowej (projekty budowlane i wykonawcze) dla potrzeb realizacji inwestycji budowlanej pn. „Rozbudowa i przebudowa Archiwum Państwowego w Koszalinie", wraz z nadzorem autorskim i uzyskaniem pozwolenia na budowę
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykonanie dokumentacji projektowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie dokumentacji projektowej (projekty budowlane i wykonawcze) dla potrzeb realizacji inwestycji budowlanej pn. „Rozbudowa i przebudowa Archiwum Państwowego w Koszalinie", wraz z nadzorem autorskim i uzyskaniem pozwolenia na budowę
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie nr BDG-WA.261.11.2018 pn: Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla archiwów państwowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie nr BDG-WA.261.11.2018 pn: Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla archiwów państwowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszejpostępowanie nr BDG-WA.261.11.2018"
Dotyczy dokumentu:
nabór na stanowisko archiwisty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - nr 36268
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie prac remontowych w budynku Archiwum Akt Nowych przy ul. Hankiewicza 1 w Warszawie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie prac remontowych w budynku Archiwum Akt Nowych przy ul. Hankiewicza 1 w Warszawie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie prac remontowych w budynku Archiwum Akt Nowych przy ul. Hankiewicza 1 w Warszawie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż urządzenia do dogitalizacji materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Poznaniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż urządzenia do dogitalizacji materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Poznaniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż urządzenia do dogitalizacji materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Poznaniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 10 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia -informacja o parametrach urządzeń"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż urządzenia do dogitalizacji materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Poznaniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 9 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż urządzenia do dogitalizacji materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Poznaniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 8 do SIWZ - wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż urządzenia do dogitalizacji materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Poznaniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 7 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu dooddania Wykonawcy ..."
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż urządzenia do dogitalizacji materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Poznaniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 6 do SIWZ - oświadczenie oprzynależności albo braku do tej samej grupy kapitałowej"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż urządzenia do dogitalizacji materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Poznaniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 5 do SIWZ - wykaz dostaw"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż urządzenia do dogitalizacji materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Poznaniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 4 do SIWZ - kosztorys ofertowy"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż urządzenia do dogitalizacji materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Poznaniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Kaliszu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Schemat-organizacyjny-18.pdf" na"Schemat organizacyjny"
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Schemat organizacyjny
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Schemat-organizacyjny-18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na Dyrektora Archiwum Państwowego w Przemyślu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Kaliszu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Kaliszu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Kaliszu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Kaliszu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Kaliszu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Kaliszu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Kaliszu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Kaliszu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik STATUT AP Kalisz tekst ujednolicony od02.08.2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik schemat organizacyjny.jpg
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko dyrektora Archiwum Państwowego w Przemyślu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

15.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko konserwatora w Wydziale Administracyjnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie nr BDG-WA.261.12.2018 pn: Wytworzenie i wdrożenie oprogramowania systemowego "Archiwum Dokumentów Elektronicznych" wraz z gwarancją
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie nr BDG-WA.261.12.2018 pn: Wytworzenie i wdrożenie oprogramowania systemowego "Archiwum Dokumentów Elektronicznych" wraz z gwarancją
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania 1-3 sprawa nrBDG-WA.261.12.2018"
Dotyczy dokumentu:
nabór na stanowisko Inspektora BHP
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
nabór na zastępstwo referent ds. finansowo-księgowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Antykorupcja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Antykorupcja
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji nalata 2014-2019
Dotyczy dokumentu:
Antykorupcja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Antykorupcja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna