Rejestr zmian w biuletynie

23.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 652759-N-2018 z dnia 2018-11-23 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 652759-N-2018 z dnia 2018-11-23 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik E do SIWZ - Dokumentacja techniczna"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 652759-N-2018 z dnia 2018-11-23 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik D wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 652759-N-2018 z dnia 2018-11-23 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik C do SIWZ przynal. do gr. kapit."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 652759-N-2018 z dnia 2018-11-23 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik B9 do SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 652759-N-2018 z dnia 2018-11-23 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UNIWAŻNIONE Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 630519-N-2018 z dnia 2018-10-05 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko:starszy administrator ds. programowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu"
Treść zmiany:
Dodano załącznik"00b_KluczPub_Oferta_PostepowanieID_02a2c990-3d4d-4cc5-9ad1-5edf68e56d7a.txt"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "15_AP Poznan_Pozwolenie_na_budowę_12-07-2016"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "14_APPoznan_Pozwolenie_na_prowadzenie_prac_konserwatorskich"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13_AP Poznan_Pozwolenie na prowadzenie pracarcheologicznych"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12_AP Poznan_SIWZ_IDW_IZ_Zal_9_Opis ptrzedmiotuzamowienia"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11_AP Poznan_SIWZ_IDW_IZ_Zal_8_wzor_zobowiązania"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10_APPoznan_SIWZ_IDW_IZ_Zal_7_lista_podmiotow_grupy_kap"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "09_APPoznan_SIWZ_IDW_IZ_Zal_6b_Opis_dzialan_Organizacja_i_metodologia"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "08_APPoznan_SIWZ_IDW_IZ_Zal_6a_wykaz_doswiadczenia_kryteria"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "07_AP Poznan_SIWZ_IDW_IZ_Zal_5b_wykaz_osób_warunek"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "06_AP Poznan_SIWZ_IDW_IZ_Zal_5a_wykaz_usług"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05_AP Poznan_SIWZ_IDW_IZ_Zal_4_A_i_B_wzoryoswiadczen"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "04_AP Poznan_SIWZ_IDW_IZ_Zal_3_wzor_JEDZ"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "03_AP Poznan_SIWZ_IDW_IZ_Zal_2_formularz_ofertowy"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "02_AP Poznan_SIWZ_IDW_IZ_Zal_1_wzor istotnychpostanowien umowy "
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "01_AP Poznan_SIWZ_IDW_IZ_Archiwum_SIMAP"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "00a_Identyfikator postepowania"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "00_OoZ_publikacja_SIMAP_IZ_Archiwum_23_11_2018"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu" (ciąg dalszy - załączniki: projekt budowlany: opis budowlany, BIOZ, Zagospodarowanie, Elektryczna i teletechniczna))
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu" (ciąg dalszy - załączniki: Projekt Budowlany - ekspertyza oraz program prac konserwatorskich i badania)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu" (ciąg dalszy - załącznik: Projekt Budowlany - branża budowlana)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko informatyka do spraw związanych z komputeryzacją Archiwum w Dziale administracyjno-gospodarczym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko informatyka do spraw związanych z komputeryzacją Archiwum w Dziale administracyjno-gospodarczym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: ekspert-architekt ds. integracji systemów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RO do Z nr 5_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Z nr 5_2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Wynik naboru - informatyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru - starszy archiwista
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru - starszy archiwista
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru - starszy archiwista
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni w budynku Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Stefana Okrzei 1 w Milanówku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni w budynku Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Stefana Okrzei 1 w Milanówku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ DAG.26.9.2018"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni w budynku Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Stefana Okrzei 1 w Milanówku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do SIWZ DAG.26.9.2018 - formularzofertowy"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni w budynku Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Stefana Okrzei 1 w Milanówku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do SIWZ DAG.26.9.2018Oświadczenie"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni w budynku Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Stefana Okrzei 1 w Milanówku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 do SIWZ DAG.26.9.2018 - wzórumowy"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni w budynku Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Stefana Okrzei 1 w Milanówku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 4 do SIWZ DAG.26.9.2018 wykaz usług"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni w budynku Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Stefana Okrzei 1 w Milanówku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup dwóch komputerów - wyniki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup licencji FortiGuard 24x7 - wyniki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ochrona Danych Osobowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Cennik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Cennik
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 26 - załącznik nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Cennik
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 26 - załącznik nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Cennik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 9 - załącznik nr 1.doc

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna