Rejestr zmian w biuletynie

26.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: specjalista ds. realizacji projektu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: specjalista ds. modułu ZoSIA- udostępnianie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: specjalista ds. modułu ZoSIA- przechowywanie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: specjalista ds. modułu ZoSIA- planowanie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: specjalista ds. modułu ZoSIA- digitalizacja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej w związku z realizacją projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: specjalista ds. modułu ZoSIA odpowiedzialnego za konserwację
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: specjalista ds. modułu ZoSIA odpowiedzialnego za gromadzenie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej w związku z realizacją projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: specjalista ds. modułu ZoSIA odpowiedzialnego za ewidencję i opracowanie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 17/2018 w sprawie powołania Komisji przetargowej na roboty budowlane w zakresie rozbudowy i przebudowy systemów CCTV, SSWIN, SSP, SKD funkcjonujących na terenie centrali Archiwum Państwowego w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na rozbudowę i przebudowę systemów CCTV, SSWIN, SSP, SKD funkcjonujących w centrali Archiwum Państwowego w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

25.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Obsługa systemu informatycznego w Archiwum Państwowym w Łodzi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania wykonawców"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości do i przekraczających 30 tys. euro w Archiwum Państwowym w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego o wartości jednostkowej poniżej 300 euro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
regulamin udzielania zamówień publicznych podprogowych w Archiwum Państwowym w Katowicach o wartościach nieprzekraczających kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
zarządzenie 16/2018 w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Archiwum Państwowym w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji budowy nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert "Świadczenie usługInwestora Zastępczego dla inwestycji budowy nowej siedziby dla ArchiwumPaństwowego w Bydgoszczy."

24.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Obsługa systemu informatycznego w Archiwum Państwowym w Łodzi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie ofertowe obsługa systemu informatycznegow Archiwum Państwowym w Łodzi"
Dotyczy dokumentu:
Obsługa systemu informatycznego w Archiwum Państwowym w Łodzi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytanie ofertowe obsługa systemuinformatycznego w Archiwum Państwowym w Łodzi
Dotyczy dokumentu:
Obsługa systemu informatycznego w Archiwum Państwowym w Łodzi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór umowy obsługa systemu informatycznego wArchiwum Państwowym w Łodzi"
Dotyczy dokumentu:
Obsługa systemu informatycznego w Archiwum Państwowym w Łodzi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór umowy obsługa systemu informatycznego wArchiwum Państwowym w Łodzi
Dotyczy dokumentu:
Obsługa systemu informatycznego w Archiwum Państwowym w Łodzi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie ofertowe obsługa systemu informatycznegow Archiwum Państwowym w Łodzi"
Dotyczy dokumentu:
Obsługa systemu informatycznego w Archiwum Państwowym w Łodzi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytanie ofertowe obsługa systemuinformatycznego w Archiwum Państwowym w Łodzi
Dotyczy dokumentu:
Obsługa systemu informatycznego w Archiwum Państwowym w Łodzi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór umowy obsługa systemu informatycznego wArchiwum Państwowym w Łodzi"
Dotyczy dokumentu:
Obsługa systemu informatycznego w Archiwum Państwowym w Łodzi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór umowy obsługa systemu informatycznego wArchiwum Państwowym w Łodzi
Dotyczy dokumentu:
Obsługa systemu informatycznego w Archiwum Państwowym w Łodzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy - młodszy archiwista w Oddziale III – nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy - młodszy archiwista w Oddziale III – nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn. "Dostawa i montaż urządzenia do digitalizacji materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Poznaniu"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn. "Dostawa i montaż urządzenia do digitalizacji materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Poznaniu"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn. "Dostawa i montaż urządzenia do digitalizacji materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Poznaniu"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik naboru na stanowisko archiwisty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji budowy nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji budowy nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia treści SIWZ "
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie nr BDG-WA.261.12.2018 pn: Wytworzenie i wdrożenie oprogramowania systemowego "Archiwum Dokumentów Elektronicznych" wraz z gwarancją
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie nr BDG-WA.261.12.2018 pn: Wytworzenie i wdrożenie oprogramowania systemowego "Archiwum Dokumentów Elektronicznych" wraz z gwarancją
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania 4-5 sprawa nrBDG-WA.261.12.2018"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze - starszy archiwista do spraw: pozyskiwania, ewidencjonowania materiałów archiwalnych organizacji społecznych oraz popularyzacji zasobu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze - starszy archiwista do spraw: pozyskiwania, ewidencjonowania materiałów archiwalnych organizacji społecznych oraz popularyzacji zasobu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Pytania i wyjaśnienia do treści SIWZ: z 19-10-2018 r. i z 22-10-2018 r. w postępowaniu pn. "Dostawa i montaż urządzenia do digitalizacji materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Poznaniu"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
przetarg nieogranczony ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SYSTEMÓW CCTV, SSWIN, SSP, SKD FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE CENTRALI ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W KATOWICACH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
przetarg nieogranczony ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SYSTEMÓW CCTV, SSWIN, SSP, SKD FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE CENTRALI ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W KATOWICACH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 7 do umowy - prawa autorskie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
przetarg nieogranczony ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SYSTEMÓW CCTV, SSWIN, SSP, SKD FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE CENTRALI ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W KATOWICACH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał 6 do umowy -protokół zdawczo-odbiorczy.docx"
Dotyczy dokumentu:
przetarg nieogranczony ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SYSTEMÓW CCTV, SSWIN, SSP, SKD FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE CENTRALI ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W KATOWICACH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał 5 do Umowy karta gwarancyjna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
przetarg nieogranczony ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SYSTEMÓW CCTV, SSWIN, SSP, SKD FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE CENTRALI ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W KATOWICACH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał 7 do SIWZ - wykaz osób.docx"
Dotyczy dokumentu:
przetarg nieogranczony ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SYSTEMÓW CCTV, SSWIN, SSP, SKD FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE CENTRALI ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W KATOWICACH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał 6 do SIWZ - wykaz robót.docx"
Dotyczy dokumentu:
przetarg nieogranczony ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SYSTEMÓW CCTV, SSWIN, SSP, SKD FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE CENTRALI ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W KATOWICACH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał 5 do SIWZ wzór umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
przetarg nieogranczony ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SYSTEMÓW CCTV, SSWIN, SSP, SKD FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE CENTRALI ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W KATOWICACH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał 4 do SIWZ STWiORB.pdf"
Dotyczy dokumentu:
przetarg nieogranczony ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SYSTEMÓW CCTV, SSWIN, SSP, SKD FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE CENTRALI ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W KATOWICACH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał 3 do SIWZ Przedmiar.zip"
Dotyczy dokumentu:
przetarg nieogranczony ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SYSTEMÓW CCTV, SSWIN, SSP, SKD FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE CENTRALI ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W KATOWICACH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
przetarg nieogranczony ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SYSTEMÓW CCTV, SSWIN, SSP, SKD FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE CENTRALI ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W KATOWICACH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UNIWAŻNIONE Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 630519-N-2018 z dnia 2018-10-05 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UNIWAŻNIONE Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 630519-N-2018 z dnia 2018-10-05 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie nr 1 z dnia 22.10.2018"
Dotyczy dokumentu:
UNIWAŻNIONE Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 630519-N-2018 z dnia 2018-10-05 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
decyzja 1/2018 w sprawie powołania Komisji Metodycznej w Archiwum Państwowym w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji budowy nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji budowy nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1- 6"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego archiwisty w Oddziale w Łęczycy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko młodszego archiwisty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna