Rejestr zmian w biuletynie

07.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia Archiwum Akt Nowych przy ul. Hankiewicza 1 w Warszawie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia Archiwum Akt Nowych przy ul. Hankiewicza 1 w Warszawie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 5"
Dotyczy dokumentu:
Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia Archiwum Akt Nowych przy ul. Hankiewicza 1 w Warszawie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 4"
Dotyczy dokumentu:
Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia Archiwum Akt Nowych przy ul. Hankiewicza 1 w Warszawie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 3"
Dotyczy dokumentu:
Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia Archiwum Akt Nowych przy ul. Hankiewicza 1 w Warszawie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 2"
Dotyczy dokumentu:
Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia Archiwum Akt Nowych przy ul. Hankiewicza 1 w Warszawie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 1"
Dotyczy dokumentu:
Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia Archiwum Akt Nowych przy ul. Hankiewicza 1 w Warszawie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: specjalista ds. modułu ZoSIA odpowiedzialnego za gromadzenie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 652759-N-2018 z dnia 2018-11-23 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 652759-N-2018 z dnia 2018-11-23 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie nr 1 z dnia 07.12.2018"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 652759-N-2018 z dnia 2018-11-23 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wyjaśnienie nr 1 z dnia 07.12.2018
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 652759-N-2018 z dnia 2018-11-23 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 652759-N-2018 z dnia 2018-11-23 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie nr 1 z dnia 07.12.2018"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zarządzenie 21/2018 zmieniające zarządzenie 6/2018 w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia EZD w Archiwum Państwowym w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
plan działalności Archiwum Państwowego w Katowicach na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia Archiwum Akt Nowych przy ul. Hankiewicza 1 w Warszawie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "AG.0201.13.2018_Regulaminorganizacyjny_tekst_jednolity_2018_11_20.doc"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik AG.0201.04.2018 Regulamin orgnizacyjny tekstjednolity 20.04.2018
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "AG.0201.13.2018_Regulaminorganizacyjny_tekst_jednolity_2018_11_20.doc"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik AG.0201.04.2018_Regulaminorganizacyjny_tekst_jednolity_2018_04_20.doc
Dotyczy dokumentu:
Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obowiązek informacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup tonerów i tuszy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup tonerów i tuszy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana OPZ AG.26.32.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup tonerów i tuszy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zmiana OPZ AG.26.32.18.docx
Dotyczy dokumentu:
Zakup tonerów i tuszy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup tonerów i tuszy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana OPZ AG.26.32.18.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wynik przetargu na ochronę obiektu AP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wynik przetargu na ochronę obiektu AP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Płocku na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko młodszego archiwisty w Oddziale w Łęczycy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania DAG.26.9.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup sprzętu komputerowego i sieciowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Porządkowanie części dokumentacji po zlikwidowanym Ministerstwie Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup tonerów i tuszy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oferta-tonery.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zakup tonerów i tuszy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik oferta-tonery.docx
Dotyczy dokumentu:
Zakup tonerów i tuszy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup tonerów i tuszy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup tonerów i tuszy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe: zakup oprogramowania biurowego Micosoft Office 2019 Home & Business
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni w budynku Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Stefana Okrzei 1 w Milanówku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni w budynku Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Stefana Okrzei 1 w Milanówku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni w budynku Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Stefana Okrzei 1 w Milanówku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Suwałkach na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności na rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OE.0330.13.2018_plan_na_2019_cele_zatwierdzone.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności na rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OE.0330.13.2018_plan_na_2019_cele_zatwierdzone.docx.XAdES"
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności na rok 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OE.0330.13.2018_plan_na_2019_cele_zatwierdzone.docx.XAdES
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności na rok 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OE.0330.13.2018_plan_na_2019_cele_zatwierdzone.docx
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności na rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OE.0330.13.2018_plan_na_2019_cele_zatwierdzone.docx.XAdES"
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności na rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OE.0330.13.2018_plan_na_2019_cele_zatwierdzone.docx"
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności na rok 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OE.0330.13.2018_plan_na_2019_cele_zatwierdzone.docx.XAdES
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności na rok 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OE.0330.13.2018_plan_na_2019_cele_zatwierdzone.docx
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności na rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OE.0330.13.2018_plan_na_2019_cele_zatwierdzone.docx.XAdES"
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności na rok 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OE.0330.13.2018_plan_na_2019_cele_zatwierdzone.docx.XAdES
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie nr BDG-WA.261.12.2018 pn: Wytworzenie i wdrożenie oprogramowania systemowego "Archiwum Dokumentów Elektronicznych" wraz z gwarancją
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie nr BDG-WA.261.12.2018 pn: Wytworzenie i wdrożenie oprogramowania systemowego "Archiwum Dokumentów Elektronicznych" wraz z gwarancją
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z sesji otwarcia ofert postępowanie nrBDG-WA.261.12.2018 - uzupełnienie"

03.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze - młodszy archiwista
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Poznaniu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Szczecinie na rok 2013
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Szczecinie na rok 2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Szczecinie na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Szczecinie na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Platforma zakupowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna