Rejestr zmian w biuletynie

14.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Zakup licencji Microsoft Office Standard 2019 MOLP GOV (5 szt.)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe – dostawa i montaż regałów jezdnych do magazynu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe – dostawa i montaż regałów jezdnych do magazynu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe – dostawa i montaż regałów jezdnych do magazynu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe – dostawa i montaż regałów jezdnych do magazynu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe – dostawa i montaż regałów jezdnych do magazynu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "D.26.10.2018_zapytanie_regały.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe – dostawa i montaż regałów jezdnych do magazynu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik D.26.10.2018_zapytanie_regały.docx
Dotyczy dokumentu:
Zakup tonerów i tuszy - wyniki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni w budynku Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Stefana Okrzei 1 w Milanówku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
unieważnienie postepowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na rozbudowę i przebudowę systemów CCTV, SSWIN, SSP, SKD funkcjonujących w centrali Archiwum Państwowego w Katowicach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
przetarg nieogranczony ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SYSTEMÓW CCTV, SSWIN, SSP, SKD FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE CENTRALI ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W KATOWICACH
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
zarządzenie 22/2018 w sprawie wprowadzenia Instrukcji zarządzania ryzykiem w Archiwum Państwowym w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
nabór na stanowisko młodszy archiwista O/Bielsko-Biała
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
nabór na stanowisko młodszy archiwista O/Pszczyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
nabór na zastępstwo młodszy archiwista
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

13.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Siedlcach na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu dodanie numeru dokumentu

12.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Siedlcach na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia - odpowiedzi na pytania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia - odpowiedzi na pytania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko: archiwista do spraw konserwacji zasobu archiwalnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko: archiwista do spraw konserwacji zasobu archiwalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Załączniki edytowalne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Załącznik nr 10 do SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Załącznik nr 3 do SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ("SIWZ")
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności - 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Zmiana ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty DAG.26.9.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
/Rozstrzygnięte/ Zapytanie ofertowe na "Dostawę energii elektrycznej dla Archiwum Państwowego w Suwałkach"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
/Nierozstrzygnięte/ Zapytanie ofertowe na "Wynajem pomieszczeń lub pomieszczeń magazynowych do przechowywania dokumentacji"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
/Rozstrzygnięte/ Zapytanie ofertowe na "Dostawę energii elektrycznej dla Archiwum Państwowego w Suwałkach"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe zakup macierzy dyskowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe zakup macierzy dyskowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz ofertowy"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe zakup macierzy dyskowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie ofertowe zakup macierzy dyskowych"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe zakup macierzy dyskowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytanie ofertowe zakup macierzy dyskowych
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Suwałkach na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Suwałkach na 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan działalności Archiwum Państwowego wSuwałkach na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Suwałkach na 2019 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plan działalności Archiwum Państwowego wSuwałkach na 2019 rok
Dotyczy dokumentu:
informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego o wartości jednostkowej powyżej 300 euro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

10.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe zakup macierzy dyskowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe: zakup kserokopiarki monochromatycznej ze skanerem
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe: zakup kserokopiarki monochromatycznej ze skanerem
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie ofertowe: zakup kserokopiarkimonochromatycznej ze skanerem_wersja edytowalna"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe: zakup kserokopiarki monochromatycznej ze skanerem
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie zapytania ofertoweego na zakup kserokopiarki kolorowej ze skanerem
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru - starszy archiwista
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze - Pomocnik konserwatora archiwalnego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. Administracji i zamówień publicznych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze - specjalista
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze - starszy archiwista do spraw: pozyskiwania, ewidencjonowania materiałów archiwalnych organizacji społecznych oraz popularyzacji zasobu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 33110
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze - starszy archiwista ds. pozyskiwania, ewidencjonowania materiałów archiwalnych organizacji społecznych oraz popularyzacji zasobu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru - młodszy archiwista
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru - młodszy informatyk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru - młodszy archiwista
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru – starszy archiwista
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru - archiwista do spraw: opracowania zasobu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru - specjalista
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru na ogłoszenie nr 37079 na stanowisko młodszego archiwisty w Archiwum Państwowym w Warszawie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru - młodszy archiwista w Oddziale III - nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna