Rejestr zmian w biuletynie

17.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Archiwum Państwowego w Lublinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Archiwum Państwowego w Lublinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Archiwum Państwowego w Lublinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Archiwum Państwowego w Lublinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Załącznik nr 1 - Zestawienie"
Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Archiwum Państwowego w Lublinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia"
Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Archiwum Państwowego w Lublinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy"
Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Archiwum Państwowego w Lublinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Załącznik nr 4 - Wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Archiwum Państwowego w Lublinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzień wolny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dzień wolny
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Dzień wolny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora APW za 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora APW za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko starszy archiwista - zastępstwo
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko: starszy archiwista
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru na stanowisko referendarza ds. działań edukacyjnych i informacji o działalności NDAP i AP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Zakup serwera - wyniki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup serwera na potrzeby EZD PUW
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Narodowego Archiwum Cyfrowego na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Narodowego Archiwum Cyfrowego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa inwestycji: „Przebudowa obiektu przy ulicy Batorego 10 na potrzeby Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa inwestycji: „Przebudowa obiektu przy ulicy Batorego 10 na potrzeby Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik_nr_4_OPZ_konserwator (3).pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa inwestycji: „Przebudowa obiektu przy ulicy Batorego 10 na potrzeby Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik_nr_4_OPZ_konserwator (2).pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa inwestycji: „Przebudowa obiektu przy ulicy Batorego 10 na potrzeby Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik_nr_4_OPZ_konserwator (1).pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa inwestycji: „Przebudowa obiektu przy ulicy Batorego 10 na potrzeby Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik_nr_3_OPZ_opinia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa inwestycji: „Przebudowa obiektu przy ulicy Batorego 10 na potrzeby Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim”
Treść zmiany:
Dodano załącznik"Załącznik_nr_2_OPZ_zestawienie_tabelaryczne_kosztów.docx"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa inwestycji: „Przebudowa obiektu przy ulicy Batorego 10 na potrzeby Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik_nr_1_OPZ_Opracowanie_Budynek_Archiwum.Wskazówki_dla_uczestników_budowlanego_procesu_inwestycyjnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Archiwum Państwowym w Katowicach za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do dialogu technicznego w związku z planowanym postępowaniem dot. rozbudowy systemu Archiwum Cyfrowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Redakcja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... następna