Rejestr zmian w biuletynie

27.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko starszy archiwista - zastępstwo
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Majątek i finanse
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zarządzenie 11/2018 w sprawie zasad korzystania z samochodu służbowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze - młodszy informatyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru - informatyk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Plany kontroli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plany kontroli
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Plan kontroli na 2018 r. - korekta" na"Plan kontroli w 2018 r. - korekta"
Dotyczy dokumentu:
Plany kontroli
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Plan kontroli NDAP 2018 r. - korekta"na "Plan kontroli na 2018 r. - korekta"
Dotyczy dokumentu:
Plany kontroli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plany kontroli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan kontroli NDAP 2018 r. - korekta"
Dotyczy dokumentu:
Plany kontroli
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plan kontroli w 2018 r. - korekta kwiecień
Dotyczy dokumentu:
Plany kontroli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan kontroli w 2018 r. - korekta kwiecień"
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan działalności Naczelnego Dyrektora ArchiwówPaństwowych na rok 2018 - korekta.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze do Oddzaiłu Nadzoru
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Majątek i finanse
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru - starszy archiwista
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru - główny księgowy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko: Archiwista w Oddziale Nadzoru nad Narastającym Zasobem Archiwalnym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko: Archiwista w Oddziale Nadzoru nad Narastającym Zasobem Archiwalnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Archiwista ds. kształtowania narodowego zasobu archiwalnego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 24789
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Archiwum Państwowego w Lublinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Archiwum Państwowego w Lublinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Załącznik nr 4 - Wzór umowy (aktualna)"
Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Archiwum Państwowego w Lublinie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ - Załącznik nr 4 - Wzór umowy (aktualne)
Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Archiwum Państwowego w Lublinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Załącznik nr 4 - Wzór umowy (aktualne)"
Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Archiwum Państwowego w Lublinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2"
Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Archiwum Państwowego w Lublinie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ - Załącznik nr 4 - Wzór umowy
Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Archiwum Państwowego w Lublinie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zmiana ogłoszenia 2
Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Archiwum Państwowego w Lublinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Archiwum Państwowego w Lublinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na zapytania"
Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Archiwum Państwowego w Lublinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Załącznik nr 4 - Wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Archiwum Państwowego w Lublinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana ogłoszenia 2"
Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Archiwum Państwowego w Lublinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Archiwum Państwowego w Lublinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko specjalisty ds. popularyzacji i komunikacji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko specjalisty ds. popularyzacji i komunikacji
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "AG.0201.04.2018 Regulamin orgnizacyjny tekstjednolity 20.04.2018"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” hydroizolacji ścian piwnic budynku Archiwum Państwowego w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 11 - zobowiązanie podmiotu"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” hydroizolacji ścian piwnic budynku Archiwum Państwowego w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 10 - wykaz osób"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” hydroizolacji ścian piwnic budynku Archiwum Państwowego w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 9 - wykaz robót i usług"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” hydroizolacji ścian piwnic budynku Archiwum Państwowego w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 8 - grupa kapitałowa"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” hydroizolacji ścian piwnic budynku Archiwum Państwowego w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 7 - wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” hydroizolacji ścian piwnic budynku Archiwum Państwowego w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 6 WWiOR"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” hydroizolacji ścian piwnic budynku Archiwum Państwowego w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 5.5 PFU"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” hydroizolacji ścian piwnic budynku Archiwum Państwowego w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 5.4 PFU"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” hydroizolacji ścian piwnic budynku Archiwum Państwowego w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 5.3 PFU"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” hydroizolacji ścian piwnic budynku Archiwum Państwowego w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 5.2 PFU"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” hydroizolacji ścian piwnic budynku Archiwum Państwowego w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 5.1 PFU"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” hydroizolacji ścian piwnic budynku Archiwum Państwowego w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 4 - informacje o podwykonawcach"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” hydroizolacji ścian piwnic budynku Archiwum Państwowego w Olsztynie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie KN-1 działalność archiwalna - według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie Dyrektora Archiwum o stanie kontroli zarządczej za rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie Dyrektora Archiwum o stanie kontroli zarządczej za rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok2017"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie Dyrektora Archiwum o stanie kontroli zarządczej za rok 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok2017
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie Dyrektora Archiwum o stanie kontroli zarządczej za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

23.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko: referent do spraw archiwalno - kancelaryjnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko: archiwista
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko kierownika oddziału
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Majątek i finanse
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "AG.0201.04.2018_Regulaminorganizacyjny_tekst_jednolity_2018_04_20.doc"
Dotyczy dokumentu:
Plany kontroli
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plan kontroli w 2018 r. - korekta kwiecień
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego wGorzowie Wielkopolskim
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Adresy i telefony
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plany kontroli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan kontroli w 2018 r. - korekta kwiecień"
Dotyczy dokumentu:
Plany kontroli
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plan kontroli w 2018 r. - korekta kwiecień
Dotyczy dokumentu:
Plany kontroli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan kontroli w 2018 r. - korekta kwiecień"
Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Archiwum Państwowego w Lublinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Archiwum Państwowego w Lublinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana SIWZ 2"
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zastępca Dyrektora1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SOBOTA PRACUJĄCA 19 MAJA 2018 R.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SOBOTA PRACUJĄCA 19 MAJA 2018 R.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SOBOTA PRACUJĄCA 19 MAJA 2018 R..doc"
Dotyczy dokumentu:
SOBOTA PRACUJĄCA 19 MAJA 2018 R.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SOBOTA PRACUJĄCA 19 MAJA 2018 R.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SOBOTA PRACUJĄCA 26 MAJA 2018 R..doc

poprzednia ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... następna