Rejestr zmian w biuletynie

24.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Adres i wykaz telefonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wynik naboru na stanowisko Młodszy konserwator archiwalny d.s konserwacji i zabezpieczania materiałów archiwalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na zapytania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przedmiar_branża teleinformatyczna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na stanowisko: archiwista
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Schemat organizacyjny APW 2017"
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny APW 2017
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny APW 2017
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny APW 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny APW 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Schemat organizacyjny APW 8 maja 2017"
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny APW 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny APW 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Schemat organizacyjny APW 2017
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny APW 2017
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Warszawie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Warszawie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 19 Naczelnego Dyrektora ArchiwówPaństwowych z dnia 8 maja 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny APW 2017
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Schemat organizacyjny APW 2017
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Schemat organizacyjny APW 2017"
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny APW 2017
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny APW 2017
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny APW 2017
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Schemat organizacyjny APW 2013
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny APW 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny APW 2013
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny APW 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny APW 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny APW 2017
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny APW 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny APW 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny APW 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Schemat organizacyjny APW 2017"
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny APW 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny APW 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Schemat organizacyjny APW 2017
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny APW 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny APW 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Schemat organizacyjny APW 2017
Dotyczy dokumentu:
Plan kontroli APW na 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan kontroli APW na 2017 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Proba
Dotyczy dokumentu:
Plan kontroli APW na 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Proba"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie 2016
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie opisowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny APW 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny APW 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny APW 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny APW 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Schemat organizacyjny APW 2017"
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Warszawie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Warszawie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wynik naboru na stanowisko: Samodzielny referent do spraw kadr i finansów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru na stanowisko głownego specjalisty ds. realizacji projektów informatycznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru na stanowisko specjalisty ds. organizacji i planowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru na stanowisko specjalisty ds. organizacji i planowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru na stanowisko głownego specjalisty ds. realizacji projektów informatycznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Wyniki konkursu - tabela z zestawieniem ofert i przyznaną punktacją
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach konkursu WDA 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko głównego specjalisty ds. administracyjnych, eksploatacji i obsługi kancelaryjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 10354 z dnia 21 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko informatyka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie z działalności 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie z działalności 2015
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie z działalności 2014
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O STOSOWANYCH ŚRODKACH POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W 2016 R.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O STOSOWANYCH ŚRODKACH POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W 2015 R.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna