Rejestr zmian w biuletynie

29.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Zamościu na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Zamościu na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "AP_Zamosc_A.0330.13.2017_z_dn._2018.01.30_zal.1_plandzialalnosci_na_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Zamościu na rok 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznikAP_Zamosc_A.0330.13.2017_z_dn._2018.01.30_zal.1_plandzialalnosci_na_2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Zamościu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostęp do informacji publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostęp do informacji publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o udostepnienie informacji publicznej"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przeprowadzonej publicznej prezentacji założeń projektu "Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przeprowadzonej publicznej prezentacji założeń projektu "Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie dotyczące aktualizacji protokołu zpublicznej prezentacji projektu"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego z dnia 30.01.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Zielonej Górze na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Zielonej Górze na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan działalności Archiwum Państwowego w ZielonejGórze na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Zielonej Górze na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Zielonej Górze na rok 2018
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Zielonej Górze na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Zielonej Górze na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Zielonej Górze na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan działalności Archiwum Państwowego w ZielonejGórze na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Zielonej Górze na rok 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plan działalności Archiwum Państwowego wZielonej Górze na rok 2018
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z realizacji celów na 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z realizacji celów na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
plan działalności Archiwum Państwowego w Katowicach na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Lesznie na 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek o udostępnienie informacji publicznej.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

26.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik schemat org APPT.jpg
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik statut4.pdf
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik statut5.pdf
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik statut6.pdf
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik statut7.pdf
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik statut8.pdf
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik statut9.pdf
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik statut10.pdf
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik statut11.pdf
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik statut12.pdf
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik statut3.pdf
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik statut2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Statut Archiwum Państwowego w PiotrkowieTrybunalskim"
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik statut1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Statut z 2014 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Statut z 2014 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko informatyka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko informatyka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan działalności Naczelnego Dyrektora ArchiwówPaństwowych na rok 2018 - korekta.pdf"

25.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Plan kontroli na rok 2018 Oddziału I Kształtowania Narastającego Zasobu Archiwalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko: kierownik sekcji do spraw digitalizacji materiałów aktowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko:specjalista do spraw administracyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

23.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. Usługi ochroniarskie w obiektach Archiwum Państwowego w Warszawie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. Usługi ochroniarskie w obiektach Archiwum Państwowego w Warszawie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o podpisaniu umowy do postępowaniaDAG.26.14.2017"
Dotyczy dokumentu:
Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach"
Dotyczy dokumentu:
Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dz. U. 2016 Poz. 1506 Archiwalna.pdf
Dotyczy dokumentu:
Kwerendy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kwerendy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wezwanie do odebrania depozytu dokumentacji osobowo-płacowej firmy PPHU "Młynarz" Eksport - Import z siedzibą w Jankowie II gm. Blizanów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie praktyk studenckich realizowanych w Archiwum Państwowym w Kaliszu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla Wykonawców
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko pełnomocnika ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna