Rejestr zmian w biuletynie

05.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 630519-N-2018 z dnia 2018-10-05 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 630519-N-2018 z dnia 2018-10-05 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 630519-N-2018 z dnia 2018-10-05 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 630519-N-2018 z dnia 2018-10-05 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 630519-N-2018 z dnia 2018-10-05 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 630519-N-2018 z dnia 2018-10-05 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 630519-N-2018 z dnia 2018-10-05 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 630519-N-2018 z dnia 2018-10-05 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik A formularz ofertowy do SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 630519-N-2018 z dnia 2018-10-05 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik A formularz ofertowy do SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 630519-N-2018 z dnia 2018-10-05 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 630519-N-2018 z dnia 2018-10-05 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 630519-N-2018 z dnia 2018-10-05 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik B1 do B7 SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 630519-N-2018 z dnia 2018-10-05 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik B1 do B7 SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 630519-N-2018 z dnia 2018-10-05 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik B8 do SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 630519-N-2018 z dnia 2018-10-05 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik B8 do SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 630519-N-2018 z dnia 2018-10-05 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik B9 do SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert OA.26.5.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert OA.26.5.2018"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert OA.26.5.2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert OA.26.5.2018
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 630519-N-2018 z dnia 2018-10-05 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pytania i odpowiedzi nr 5
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania DAG.26.8.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania DAG.26.8.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ po zmianie"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na Dyrektora Archiwum Państwowego w Przemyślu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na Dyrektora Archiwum Państwowego w Przemyślu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na Dyrektora Archiwum Państwowego w Przemyślu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na Dyrektora Archiwum Państwowego w Przemyślu
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki konkursu na stanowisko dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko dyrektora Archiwum Państwowego w Przemyślu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na Dyrektora Archiwum Państwowego w Przemyślu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o naborze na stanowisko: specjalisty ds. zamówień publicznych w Dziale Administracyjno - Gospodarczym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko: specjalista ds. realizacji projektu ZoSIA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pytania i odpowiedzi nr 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Adresy i telefony
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna Archiwum Państwowego w Łodzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na Dyrektora Archiwum Państwowego w Przemyślu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Adresy i telefony
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko młodszy archiwista
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin organizacyjny (tekst jednolity)"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Regulamin organizacyjny (tekst jednolity)
Dotyczy dokumentu:
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Modernizacja oświetlenia w obiektach Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Okrzei 1 w Milanówku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania DAG.26.8.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania DAG.26.8.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania DAG.26.8.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ wraz ze specyfikacją techniczną"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania DAG.26.8.2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ - DAG.26.8.2018
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania DAG.26.8.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania DAG.26.8.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania DAG.26.8.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - DAG.26.8.2018"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania DAG.26.8.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania DAG.26.8.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyciąg z polityki ochrony danych osobowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyciąg z polityki ochrony danych osobowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna ogólna"
Dotyczy dokumentu:
Wyciąg z polityki ochrony danych osobowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyciąg z polityki ochrony danych osobowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik klauzula informacyjna ogólna AP. Leszno.docx

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna