Rejestr zmian w biuletynie

04.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze - młodszy archiwista
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze - kierownik oddziału
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku naboru - młodszy archiwista
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe zakup macierzy dyskowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe zakup macierzy dyskowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe zakup macierzy dyskowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z przeprowadzenia rozeznania rynku"
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Lublinie na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Lublinie na rok 2019
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Plan działalności ArchiwumPaństwowego w Lublinie na rok 2018" na "Plan działalności ArchiwumPaństwowego w Lublinie na rok 2019"

03.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze 26.317.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze 26.317.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik naboru na stanowisko: archiwista do spraw konserwacji zasobu archiwalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku naboru - młodszy archiwista
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Lublinie na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Lublinie na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy oddziałów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

31.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawy 26.285.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawy 26.285.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawy 26.285.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna