Rejestr zmian w biuletynie

10.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru i jej monitorowanie do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, zainstalowanej w obiekcie Archiwum Państwowego w Toruniu, Oddział we Włocławku, ul. Ks. Skorupki 4.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "umowa sygnalizacja pożaru.doc"
Dotyczy dokumentu:
Konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru i jej monitorowanie do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, zainstalowanej w obiekcie Archiwum Państwowego w Toruniu, Oddział we Włocławku, ul. Ks. Skorupki 4.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik umowa sygnalizacja pożaru.doc
Dotyczy dokumentu:
Regulamin konkursu Wspieranie działań archiwalnych 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin konkursu 2017 ost. wers.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin konkursu Wspieranie działań archiwalnych 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Regulamin konkursu 2017 ost. wers.pdf
Dotyczy dokumentu:
Konkurs „Wspieranie działań archiwalnych 2016”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs: „Wspieranie działań archiwalnych 2016. Część II”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wspieranie działań archiwalnych w zakresie niepaństwowego zasobu archiwalnego 2016 - priorytet digitalizacja
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie konkursu - Wspieranie działań archiwalnych 2016. II część.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista ofert - Wspieranie działań archiwalnych w zakresie niepaństwowego zasobu archiwalnego 2016 - priorytet digitalizacja.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

07.04.2017

Dotyczy dokumentu:
informacja o wolnych stanowiskach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie opisowe z działalności Archiwum Państwowego w Opolu za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie opisowe z działalności Archiwum Państwowego w Opolu za 2015 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie opisowe z działalności Archiwum Państwowego w Opolu za 2015 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie opisowe z działalności Archiwum Państwowego w Opolu za 2015 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie opisowe z działalności Archiwum Państwowego w Opolu za 2014 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie opisowe z działalności Archiwum Państwowego w Opolu za 2013 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie opisowe z działalności Archiwum Państwowego w Opolu za 2012 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin konkursu Wspieranie działań archiwalnych 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konkursie Wspieranie działań archiwalnych 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko archiwisty w Oddziale przechowywania, zabezpieczania i kwerend
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan zamówień publicznych na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w celu rozbudowy istniejącej infrastruktury w Archiwum Państwowym w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o otwarciu ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w celu rozbudowy istniejącej infrastruktury w Archiwum Państwowym w Olsztynie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w celu rozbudowy istniejącej infrastruktury w Archiwum Państwowym w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: informatyk ds. infrastruktury IT
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: młodszy informatyk ds. programowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko specjalisty ds. organizacji i planowania w Departamencie Infrastruktury i Rozwoju Archiwów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko specjalisty ds. organizacji i planowania w Departamencie Infrastruktury i Rozwoju Archiwów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Plan zamówień publicznych Archiwum Państwowego w Płocku na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru na stanowisko specjalisty ds. planowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zarządzenie 6/2017 w sprawie ceny za przechowywanie dokumentacji przejmowanej w trybie art. 51p ust.3, art. 51c ust. 3 oraz art.51z ust. 1 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz art. art.192a ustawy prawo o szkolnictwie wyższym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik naboru-ogłoszenie nr 8801 z 27 lutego 2017 r. - archiwist
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wynik naboru-ogłoszenie nr 8801 z 27 lutego 2017 r. - archiwist
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - nr 9962
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Młodszy konserwator archiwalny d.s konserwacji i zabezpieczania materiałów archiwalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik naboru na stanowisko: Archiwista ds. opracowania kwerend z akt osobowo- płacowych i ewidencji mieszkańców [
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

05.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Plan zamówień publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan zamówień publicznych 2017
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu czynności
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wyjaśnienia treści SIWZ
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie przetargowe
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - archiwista
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
/Rozstrzygnięte/ Zapytanie ofertowe na „Konserwację instalacji sygnalizacji pożaru, systemu włamania i napadu, oraz monitowania sygnałów systemu alarmu pożaru i sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Archiwum Państwowego w Suwałkach i Oddziale w Ełku.”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności - 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności - 2017r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plan Działalności Archiwum Państwowego wToruniu na rok 2017-korekta.pdf

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna