Rejestr zmian w biuletynie

11.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko: starszy inspektor ds. kadr i płac
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na stanowisko: archiwista
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

10.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 15/2017 Dyrektora ArchiwumPaństwowego w Opolu z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wprowadzeniaRegulaminu Organizacyjnego Archiwum Państwowego w Opolu"
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko głównego specjalisty ds. kontroli i audytu w Biurze Dyrektora Generalnego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

09.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na pytania oraz zmiana SIWZ OA.26.5.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na pytania oraz zmiana SIWZ OA.26.5.2017
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Odpowiedź na pytania oraz zmiana SIWZOA.26.3.2017" na "Odpowiedź na pytania oraz zmiana SIWZ OA.26.5.2017"
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na pytania oraz zmiana SIWZ OA.26.5.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pytanie nr 2 - SSdI.26.1.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedzi na pytania OA.26.3.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedzi na pytania OA.26.3.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o poziomie realizacji celów po 9 miesiącach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontakty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

06.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Pytanie nr 1 SSdI.26.1.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu OA.26.5.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu OA.26.5.2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ OA.26.5.2017"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu OA.26.5.2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pass Mark"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu OA.26.5.2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pass Mark"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu OA.26.5.2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załączniki SIWZ OA.26.5.2017"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu OA.26.5.2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik załączniki SIWZ OA.26.5.2017
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu OA.26.5.2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ OA.26.5.2017
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu OA.26.5.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu OA.26.5.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna