Rejestr zmian w biuletynie

19.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

18.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Remont Sali konferencyjnej wraz z pokojem obsługi sali w Archiwum Państwowym w Olsztynie: - dostawa mebli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Decyzja-Naczelnego-Dyrektora.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Statut-Archiwum-Panstwowego-w-Gdansku.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Decyzja Naczelnego Dyrektora
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Statut Archiwum Państwowego w Gdańsku
Dotyczy dokumentu:
zarządzenie 17/2017 w sprawie powołania Komisji Konserwatorskiej do wykonywania nadzoru nad przebiegiem konserwacji wielkoskalowej mapy rękopiśmiennej Andreasa Hindenberga: Ichnoortographia Plesniaca z zespołu 17/53, Archiwum Książąt Pszczyńskich, sygn. XVIII/5
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zarządzenie 18/2017 w sprawie powołania Komisji Metodycznej w Archiwum Państwowym w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko głównego specjalisty ds. kontroli
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

17.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Wynik naboru na stanowisko główny księgowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o stanie załatwianych spraw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Załatwianie spraw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Warszawie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko specjalisty ds. administarcyjnych, eksplatacji i obslugi kancelaryjnej został anulowany
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko głównego specjalisty ds. kontroli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. kontroli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. finansowo-księgowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Statut Archiwum Państwowego w Gorzowiezmiany z 19 lipiec 2017" na "Statut Archiwum Państwowego w Gorzowiezmiany z 19 lipca 2017"
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Statut_APG_2017_zmiana_3.pdf" na "Statut Archiwum Państwowego wGorzowie zmiany z 19 lipiec 2017"
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Statut_APG_2017_zmiana_3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "statut- Archiwum Państowego w GorzowieWlkp. 2014- zmiany_2pdf" na "Statut Archiwum Państwowego w Gorzowiezmiany z 30 stycznia 2014"
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Statut Archiwum Państwowego w Gorzowiezmiany z 24 wrzesnia 2013" na "Statut Archiwum Państwowego w Gorzowiezmiany z 24 września 2013"
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"sratut- Archiwum Państowego w Gorzowie Wlkp.2013_zmiany_1.pdf" na"Statut Archiwum Państwowego w Gorzowie zmiany z 24 wrzesnia 2013"
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"statut - Archiwum Panstwowe w Gorzowie.pdf" na "Statut ArchiwumPaństwowego w Gorzowie z 7 maja 2013"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie: Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie art. 138o Pzp
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedzi na zapytania do postępowania 16082017"
Dotyczy dokumentu:
Digitalizacja akt miast i gmin z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi - cz. III
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna