Rejestr zmian w biuletynie

21.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Pracownia naukowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownia naukowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownia naukowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownia naukowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownia naukowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kosztorys ślepy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Załącznik nr 10 do SIWZ - -przedmiar robót
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Załącznik nr 9 do SIWZ - STWIORB - br. sanitarna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Załącznik nr 8 do SIWZ - STWIORB - br. budowlana
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Załącznik nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Załącznik 1-6 do SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wersja rysunkowa dokumentacji projektowej cz. 5
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wersja rysunkowa dokumentacji projektowej cz. 4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wersja rysunkowa dokumentacji projektowej cz. 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wersja rysunkowa dokumentacji projektowej cz. 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wersja rysunkowa dokumentacji projektowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Załącznik 1-6 do SIWZ po zmianie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
SIWZ - tekst jednolity po zmianie SIWZ z dn. 21.06.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SIWZ - tekst jednolity po zmianie SIWZ z dn. 21.06.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - tekst jednolity po zmianie "
Dotyczy dokumentu:
SIWZ - tekst jednolity po zmianie SIWZ z dn. 21.06.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowieź na pytania do SIWZ i zmiana treści SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Majątek i finanse Archiwum Państwowe w Suwałkach - koniec 2016 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Majątek i finanse Archiwum Państwowe w Suwałkach - koniec 2016 roku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Majątek i finanse Archiwum Państwowe w Suwałkach - koniec 2016 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Majątek i finanse Archiwum Państwowe w Suwałkach - koniec 2016 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa serwerów oprogramowania i budowa sieci komputerowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa serwerów oprogramowania i budowa sieci komputerowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania wykonawców 3"
Dotyczy dokumentu:
Plany kontroli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plany kontroli
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprawozdanie z kontroli w 2014r.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z kontroli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z kontroli w 2014 r."
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy na stanowisko młodszego archiwisty do spraw udostępniania i informacji archiwalnej w Archiwum Państwowym w Warszawie Oddziale w Pułtusku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Redakcja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Schemat organizacyjny Archiwum Państwowego wRzeszowie"
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie materiałów archiwalnych w archiwach państwowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych wArchiwum Państwowym w Częstochowie"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wcześniejsze udostępnieniemateriałów archiwalnych
Dotyczy dokumentu:
Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Księga ewidencyjna wypożyczeń reprodukcjimateriałów archiwalnych do/z innych archiwów państwowych(instytucji)
Dotyczy dokumentu:
Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Księga wizyt użytkowników
Dotyczy dokumentu:
Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Księga ewidencyjna materiałów archiwalnychsprowadzonych do udostępnienia
Dotyczy dokumentu:
Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr udostpniania jednostki materiałóarchiwalnych
Dotyczy dokumentu:
Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zobowiązanie
Dotyczy dokumentu:
Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zamówienie użytkownika
Dotyczy dokumentu:
Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zgłoszenie użytkownika
Dotyczy dokumentu:
Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Regulamin korzystania z materiałów archiwalnychw Archiwum Państwowym w Częstochowie.doc
Dotyczy dokumentu:
Rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko głównego specjalisty ds. kontroli w Departamencie Organizacji i Udostępniania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabor na stanowisko głównego specjalisty ds. kontroli w Departamencie Organizacji i Udostępniania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE DO DIALOGU TECHNICZNEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zaproszenie do dialogu technicznego"
Dotyczy dokumentu:
Nabor na stanowisko głównego specjalisty ds. kontroli w Departamencie Organizacji i Udostępniania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabor na stanowisko głównego specjalisty ds. kontroli w Departamencie Organizacji i Udostępniania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabor na stanowisko głównego specjalisty ds. kontroli w Departamencie Organizacji i Udostępniania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Załatwianie spraw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Załatwianie spraw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zakres działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa serwerów oprogramowania i budowa sieci komputerowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa serwerów oprogramowania i budowa sieci komputerowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania wykonawców 2"
Dotyczy dokumentu:
Przedmiot działalności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania DAG.26.5.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Bydgoszczy za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Bydgoszczy za rok 2015
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
cennik usług
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
regulamin udostępnienia materiałów archiwalnych i świadczenia usług odnośnie wykorzystania kopii materiałów archiwalnych z zasobu NAC
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Bydgoszczy za rok 2014
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
regulamin udostępnienia materiałów archiwalnych i świadczenia usług odnośnie wykorzystania kopii materiałów archiwalnych z zasobu NAC
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
regulamin udostępnienia materiałów archiwalnych i świadczenia usług odnośnie wykorzystania kopii materiałów archiwalnych z zasobu NAC
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w Narodowym Archiwum Cyfrowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Majątek i finanse
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostęp do informacji publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2010
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2010
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o stanie kontroli zarządczej"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2010
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Radomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Radomiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego wRadomiu"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Radomiu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego wRadomiu
Dotyczy dokumentu:
Redakcja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Redakcja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Majątek i finanse
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Majątek i finanse
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Majątek i finanse
Treść zmiany:
zmiana ustawy
Dotyczy dokumentu:
ESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Majątek i finanse
Treść zmiany:
poprawa adresu
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Majątek i finanse
Treść zmiany:
aktualizacja informacji
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
załatwianie spraw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Więcej...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Adresy i telefony
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy oddziałów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
kompetencje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Więcej...
Treść zmiany:
zmiana przekierowania na stronę APK
Dotyczy dokumentu:
kompetencje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedmiot działalności
Treść zmiany:
przekserowanie do statutu
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Schemat organizacyjny"
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedmiot działalności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedmiot działalności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedmiot działalności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Radomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedmiot działalności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Radomiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Radomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Radomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Adresy i telefony
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Młodszy archiwista ds. przyjmowania i udostepniania zasobu w |Oddziale Przechowywania, Opracowania i Zabezpieczenia Materiałów Archiwalnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

19.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Pracowni AGAD w 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko perłnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko perłnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko perłnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE DO DIALOGU TECHNICZNEGO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa serwerów oprogramowania i budowa sieci komputerowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa serwerów oprogramowania i budowa sieci komputerowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania wykonawców"
Dotyczy dokumentu:
Redakcja Biuletynu Informaqcji Publicznej NDAP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie na wywóz archiwaliów za granicę
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Generalny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

16.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Adresy i telefony
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna