Rejestr zmian w biuletynie

19.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

18.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Remont Sali konferencyjnej wraz z pokojem obsługi sali w Archiwum Państwowym w Olsztynie: - dostawa mebli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Decyzja-Naczelnego-Dyrektora.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Statut-Archiwum-Panstwowego-w-Gdansku.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Decyzja Naczelnego Dyrektora
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Statut Archiwum Państwowego w Gdańsku
Dotyczy dokumentu:
zarządzenie 17/2017 w sprawie powołania Komisji Konserwatorskiej do wykonywania nadzoru nad przebiegiem konserwacji wielkoskalowej mapy rękopiśmiennej Andreasa Hindenberga: Ichnoortographia Plesniaca z zespołu 17/53, Archiwum Książąt Pszczyńskich, sygn. XVIII/5
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zarządzenie 18/2017 w sprawie powołania Komisji Metodycznej w Archiwum Państwowym w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko głównego specjalisty ds. kontroli
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

17.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Wynik naboru na stanowisko główny księgowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o stanie załatwianych spraw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Załatwianie spraw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Warszawie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko specjalisty ds. administarcyjnych, eksplatacji i obslugi kancelaryjnej został anulowany
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko głównego specjalisty ds. kontroli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. kontroli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. finansowo-księgowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Statut Archiwum Państwowego w Gorzowiezmiany z 19 lipiec 2017" na "Statut Archiwum Państwowego w Gorzowiezmiany z 19 lipca 2017"
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Statut_APG_2017_zmiana_3.pdf" na "Statut Archiwum Państwowego wGorzowie zmiany z 19 lipiec 2017"
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Statut_APG_2017_zmiana_3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "statut- Archiwum Państowego w GorzowieWlkp. 2014- zmiany_2pdf" na "Statut Archiwum Państwowego w Gorzowiezmiany z 30 stycznia 2014"
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Statut Archiwum Państwowego w Gorzowiezmiany z 24 wrzesnia 2013" na "Statut Archiwum Państwowego w Gorzowiezmiany z 24 września 2013"
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"sratut- Archiwum Państowego w Gorzowie Wlkp.2013_zmiany_1.pdf" na"Statut Archiwum Państwowego w Gorzowie zmiany z 24 wrzesnia 2013"
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"statut - Archiwum Panstwowe w Gorzowie.pdf" na "Statut ArchiwumPaństwowego w Gorzowie z 7 maja 2013"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie: Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie art. 138o Pzp
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedzi na zapytania do postępowania 16082017"
Dotyczy dokumentu:
Digitalizacja akt miast i gmin z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi - cz. III
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna