Rejestr zmian w biuletynie

25.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Majątek i finanse
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru - starszy archiwista
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru - główny księgowy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko: Archiwista w Oddziale Nadzoru nad Narastającym Zasobem Archiwalnym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko: Archiwista w Oddziale Nadzoru nad Narastającym Zasobem Archiwalnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Archiwista ds. kształtowania narodowego zasobu archiwalnego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 24789
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Archiwum Państwowego w Lublinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Archiwum Państwowego w Lublinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Załącznik nr 4 - Wzór umowy (aktualna)"
Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Archiwum Państwowego w Lublinie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ - Załącznik nr 4 - Wzór umowy (aktualne)
Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Archiwum Państwowego w Lublinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Załącznik nr 4 - Wzór umowy (aktualne)"
Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Archiwum Państwowego w Lublinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2"
Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Archiwum Państwowego w Lublinie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ - Załącznik nr 4 - Wzór umowy
Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Archiwum Państwowego w Lublinie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zmiana ogłoszenia 2
Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Archiwum Państwowego w Lublinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Archiwum Państwowego w Lublinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na zapytania"
Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Archiwum Państwowego w Lublinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Załącznik nr 4 - Wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Archiwum Państwowego w Lublinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana ogłoszenia 2"
Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Archiwum Państwowego w Lublinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Archiwum Państwowego w Lublinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko specjalisty ds. popularyzacji i komunikacji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko specjalisty ds. popularyzacji i komunikacji
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "AG.0201.04.2018 Regulamin orgnizacyjny tekstjednolity 20.04.2018"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” hydroizolacji ścian piwnic budynku Archiwum Państwowego w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 11 - zobowiązanie podmiotu"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” hydroizolacji ścian piwnic budynku Archiwum Państwowego w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 10 - wykaz osób"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” hydroizolacji ścian piwnic budynku Archiwum Państwowego w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 9 - wykaz robót i usług"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” hydroizolacji ścian piwnic budynku Archiwum Państwowego w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 8 - grupa kapitałowa"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” hydroizolacji ścian piwnic budynku Archiwum Państwowego w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 7 - wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” hydroizolacji ścian piwnic budynku Archiwum Państwowego w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 6 WWiOR"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” hydroizolacji ścian piwnic budynku Archiwum Państwowego w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 5.5 PFU"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” hydroizolacji ścian piwnic budynku Archiwum Państwowego w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 5.4 PFU"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” hydroizolacji ścian piwnic budynku Archiwum Państwowego w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 5.3 PFU"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” hydroizolacji ścian piwnic budynku Archiwum Państwowego w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 5.2 PFU"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” hydroizolacji ścian piwnic budynku Archiwum Państwowego w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 5.1 PFU"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” hydroizolacji ścian piwnic budynku Archiwum Państwowego w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 4 - informacje o podwykonawcach"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” hydroizolacji ścian piwnic budynku Archiwum Państwowego w Olsztynie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie KN-1 działalność archiwalna - według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie Dyrektora Archiwum o stanie kontroli zarządczej za rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie Dyrektora Archiwum o stanie kontroli zarządczej za rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok2017"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie Dyrektora Archiwum o stanie kontroli zarządczej za rok 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok2017
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie Dyrektora Archiwum o stanie kontroli zarządczej za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

23.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko: referent do spraw archiwalno - kancelaryjnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko: archiwista
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko kierownika oddziału
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Majątek i finanse
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "AG.0201.04.2018_Regulaminorganizacyjny_tekst_jednolity_2018_04_20.doc"
Dotyczy dokumentu:
Plany kontroli
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plan kontroli w 2018 r. - korekta kwiecień
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego wGorzowie Wielkopolskim
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Adresy i telefony
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plany kontroli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan kontroli w 2018 r. - korekta kwiecień"
Dotyczy dokumentu:
Plany kontroli
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plan kontroli w 2018 r. - korekta kwiecień
Dotyczy dokumentu:
Plany kontroli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan kontroli w 2018 r. - korekta kwiecień"
Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Archiwum Państwowego w Lublinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Archiwum Państwowego w Lublinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana SIWZ 2"
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zastępca Dyrektora1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SOBOTA PRACUJĄCA 19 MAJA 2018 R.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SOBOTA PRACUJĄCA 19 MAJA 2018 R.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SOBOTA PRACUJĄCA 19 MAJA 2018 R..doc"
Dotyczy dokumentu:
SOBOTA PRACUJĄCA 19 MAJA 2018 R.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SOBOTA PRACUJĄCA 19 MAJA 2018 R.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SOBOTA PRACUJĄCA 26 MAJA 2018 R..doc

20.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy: Starszy Archiwista
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wybór najkorzystniejszej oferty OA.26.1.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko specjalisty ds. popularyzacji i komunikacji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko specjalisty ds. popularyzacji i komunikacji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

19.04.2018

Dotyczy dokumentu:
SOBOTA PRACUJĄCA 19 MAJA 2018 R.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Archiwum Państwowego w Lublinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Archiwum Państwowego w Lublinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko głównego specjalisty ds. funduszy europejskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna