Rejestr zmian w biuletynie

05.03.2018

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Instrukcja załatwiania skarg i wniosków w spisie podmiotów

02.03.2018

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Ogłoszenia Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 r. do katalogu Ogłoszenia w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Plan działalności Archiwum Państwowego w Lublinie do katalogu Kontrola zarządcza w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Sprawozdanie z działalności Archiwum Państwowego w Lublinie do katalogu Kontrola zarządcza w menu podmiotowym

20.02.2018

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Rok 2018 do katalogu Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Rok 2018 z katalogu Rok 2017 w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Rok 2018 do katalogu Rok 2017 w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Rok 2018 z katalogu Rok 2017 w menu podmiotowym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna