Rejestr zmian w biuletynie

25.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik schemat org APPT.jpg
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik statut4.pdf
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik statut5.pdf
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik statut6.pdf
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik statut7.pdf
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik statut8.pdf
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik statut9.pdf
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik statut10.pdf
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik statut11.pdf
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik statut12.pdf
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik statut3.pdf
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik statut2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Statut Archiwum Państwowego w PiotrkowieTrybunalskim"
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik statut1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Statut z 2014 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Statut z 2014 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko informatyka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko informatyka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan działalności Naczelnego Dyrektora ArchiwówPaństwowych na rok 2018 - korekta.pdf"

23.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. Usługi ochroniarskie w obiektach Archiwum Państwowego w Warszawie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. Usługi ochroniarskie w obiektach Archiwum Państwowego w Warszawie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o podpisaniu umowy do postępowaniaDAG.26.14.2017"
Dotyczy dokumentu:
Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach"
Dotyczy dokumentu:
Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dz. U. 2016 Poz. 1506 Archiwalna.pdf
Dotyczy dokumentu:
Kwerendy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kwerendy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wezwanie do odebrania depozytu dokumentacji osobowo-płacowej firmy PPHU "Młynarz" Eksport - Import z siedzibą w Jankowie II gm. Blizanów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie praktyk studenckich realizowanych w Archiwum Państwowym w Kaliszu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla Wykonawców
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko pełnomocnika ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

22.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Młodszy archiwista ds. przyjmowania i udostępniania zasobu w Oddziale Opracowania i Zabezpieczenia Zasobu - 1 na zastępstwo za nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Młodszy archiwista ds. przyjmowania i udostępniania zasobu w Oddziale Opracowania i Zabezpieczenia Zasobu - 1 na zastępstwo za nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Archiwista ds. opracowania kwerend z akt osobowo- płacowych i ewidencji mieszkańców oraz prowadzenia prac dokumentacyjnych w Oddziale II Informacji i Udostępniania Materiałów Archiwalnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

19.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku będącym w strukturze Archiwum Państwowego w Warszawie; DAG.26.1.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Lublinie na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Lublinie na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku będącym w strukturze Archiwum Państwowego w Warszawie; DAG.26.1.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku będącym w strukturze Archiwum Państwowego w Warszawie; DAG.26.1.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do SIWZ DAG.26.1.2018"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku będącym w strukturze Archiwum Państwowego w Warszawie; DAG.26.1.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku będącym w strukturze Archiwum Państwowego w Warszawie; DAG.26.1.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o zmianie załącznika nr 2 do SIWZ"

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna