Rejestr zmian w biuletynie

04.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko referenta ds. prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań budżetowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko referendarza do spraw obsługi dokumentacji i komunikacji z archiwami państwowymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o naborze"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji Inwestycji pn. „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 582987-N-2018 z dnia 2018-07-03 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji Inwestycji pn. „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 582987-N-2018 z dnia 2018-07-03 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji Inwestycji pn. „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 582987-N-2018 z dnia 2018-07-03 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Inwestor Zastępczy"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji Inwestycji pn. „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 582987-N-2018 z dnia 2018-07-03 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór oferty"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji Inwestycji pn. „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 582987-N-2018 z dnia 2018-07-03 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie ospełnieniu warunków udziału w postępowaniu"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji Inwestycji pn. „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 582987-N-2018 z dnia 2018-07-03 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie oniepodleganiu wykluczeniu z postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji Inwestycji pn. „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 582987-N-2018 z dnia 2018-07-03 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji Inwestycji pn. „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 582987-N-2018 z dnia 2018-07-03 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji Inwestycji pn. „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 582987-N-2018 z dnia 2018-07-03 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inwestora Zastępczego prze realizacji Inwestycji pn. "Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach" znak sprawy DAG.26.10.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Retrokonwersja ewidencji materiałów archiwalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Retrokonwersja ewidencji materiałów archiwalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki edytowalne"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Pytania i wyjaśnienia do treści SIWZ: z 20-06-2018 r. i z 27-06-2018 r. w postępowaniu pn. "Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu""
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 19 oraz 26czerwca 2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Archiwum Państwowym w Toruniu za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności - 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - nr 29853
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Wynik naboru na stanowisko w zastępstwie: Młodszy archiwista do spraw konserwacji zasobu archiwalnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wynik naboru na stanowisko w zastępstwie: Młodszy archiwista do spraw konserwacji zasobu archiwalnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Statut Archiwum Państwowego w Łodzi"
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Statut Archiwum Państwowego w Łodzi

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna