Rejestr zmian w biuletynie

24.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Ochrona danych osobowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko starszego specjalisty do spraw wydawnictw NDAP oraz monitorowania i koordynacji działalności wydawniczej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko referendarza do spraw obsługi dokumentacji i komunikacji z archiwami państwowymi
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

20.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko referendarza ds. działań edukacyjnych oraz infomacji o działalności NDAP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko referendarza ds. działań edukacyjnych oraz infomacji o działalności NDAP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenia nr 51 Naczelnego DyrektoraArchiwów Państwowych z dn. 29 czerwca 2018 r. zmieniającezarządzenie Nr 50 z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniające decyzję wsprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Suwałkach" na"Zarządzenie nr 51 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dn. 29czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 50 z dnia 26 czerwca 2018r. zmieniające decyzję w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemuw Suwałkach"
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenia nr 50 NaczelnegoDyrektora Archiwów Państwowych z dn. 26 czerwca 2018 r. zmieniającedecyzję w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Suwałkach"na "Zarządzenie nr 50 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych zdn. 26 czerwca 2018 r. zmieniające decyzję w sprawie nadania statutuArchiwum Państwowemu w Suwałkach"
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenia nr 48 NaczelnegoDyrektora Archiwów Państwowych z dn. 19 lipca 2017 r. zmieniającedecyzję w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Suwałkach"na "Zarządzenie nr 48 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych zdn. 19 lipca 2017 r. zmieniające decyzję w sprawie nadania statutuArchiwum Państwowemu w Suwałkach"
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Schemat organizacyjny 2018"
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Schemat organizacyjny 2014
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Decyzją Nr 46 Naczelnego DyrektoraArchiwów Państwowych z dn. 12 czerwca 2014 r. w sprawie nadaniastatutu Archiwum Państwowego w Suwałkach" na "Decyzja Nr 46 NaczelnegoDyrektora Archiwów Państwowych z dn. 12 czerwca 2014 r. w sprawienadania statutu Archiwum Państwowego w Suwałkach"
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Statut - Tekst ujednolicony"
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenia nr 51 Naczelnego Dyrektora ArchiwówPaństwowych z dn. 29 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 50 zdnia 26 czerwca 2018 r. zmieniające decyzję w sprawie nadania statutuArchiwum Państwowemu w Suwałkach"
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenia nr 50 Naczelnego Dyrektora ArchiwówPaństwowych z dn. 26 czerwca 2018 r. zmieniające decyzję w sprawienadania statutu Archiwum Państwowemu w Suwałkach"
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenia nr 48 Naczelnego Dyrektora ArchiwówPaństwowych z dn. 19 lipca 2017 r. zmieniające decyzję w sprawienadania statutu Archiwum Państwowemu w Suwałkach"
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Decyzją Nr 46 Naczelnego Dyrektora ArchiwówPaństwowych z dn. 12 czerwca 2014 r. w sprawie nadania statutu ArchiwumPaństwowego w Suwałkach"
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie nr BDG-WA.261.10.2018 Przeprowadzenie badań potrzeb użytkowników oraz przygotowanie projektu funkcjonalnego (makiet) systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE) wraz z opieką projektanta UX podczas wytwarzania oprogramowania oraz w fazie testów weryfikacyjnych gotowych aplikacji/produktów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie nr BDG-WA.261.10.2018 Przeprowadzenie badań potrzeb użytkowników oraz przygotowanie projektu funkcjonalnego (makiet) systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE) wraz z opieką projektanta UX podczas wytwarzania oprogramowania oraz w fazie testów weryfikacyjnych gotowych aplikacji/produktów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z sesji otwarcia ofert postępowanie nrBDG-WA.261.10.2018"
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Decyzja nr 46
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 50
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Statut - tekst ujednolicony
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 51
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 48
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 48 NDAP z dnia 19 lipca2017 r., zmieniające decyzję w sprawie nadania statutu ArchiwumPaństwowemu w Suwałkach" na "Zarządzenie nr 48 "
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Statut - tekst ujednolicony"
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 51"
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 50"
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Decyzja nr 46"
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Statut Archiwum Państwowego w Suwałkach
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Decyzja nr 46 NDAP z dnia 12 czerwca 2014 r., wsprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Suwałkach

18.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dnia 18.07.2018 oraz zmiana SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna