Rejestr zmian w biuletynie

13.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Rejestry, ewidencje, archiwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Załącznik nr 12 do SIWZ przedmiar robót
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Załączniki 7-11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Załącznik 1-6 do SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym poniżej równowartości 30 tys. euro - Budowa systemu wczesnego wykrywania pożaru w Archiwum Państwowym w Poznaniu Oddział w Koninie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta na wykonanie ok. 40.000 skanów stron dokumentów archiwalnych - wyniki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ochrona w formie monitorowania systemu sygnalizacji włamania w budynkach Archiwum Państwowego w Toruniu - wyniki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostęp do informacji publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostęp do informacji publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

12.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Adres i wykaz telefonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w 2013 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "plan_działalności_2017- korekta_kwiecień"
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych na rok 2017 - korekta marzec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych na rok 2017 - korekta marzec
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Plan działalności NaczelnegoDyrektora Archiwów Państwowych na rok 2017 - korekta" na "Plandziałalności NDAP na rok 2017 - korekta marzec"
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych na rok 2017 - korekta marzec
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Plan_NDAP_korekta.pdf" na"Plan_NDAP_korekta_kwiecień.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności NDAP na 2017 r. - korekta kwiecień
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych na rok 2017 - korekta marzec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych na rok 2017 - korekta marzec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan_NDAP_korekta.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych na rok 2017 - korekta marzec
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Plan działalności NaczelnegoDyrektora Archiwów Państwowych na rok 2017 - korekta marzec" na "Plandziałalności Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych na rok 2017 -korekta"
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych na rok 2017 - korekta marzec
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności NDAP na 2017 r. - korekta kwiecień
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności NDAP na 2017 r. - korekta kwiecień
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Plan_działalności_2017-korekta" na"Plan 2017 korekta"
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności NDAP na 2017 r. - korekta kwiecień
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności NDAP na 2017 r. - korekta kwiecień
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności NDAP na 2017 r. - korekta kwiecień
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych na rok 2017 - korekta marzec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności NDAP na 2017 r. - korekta kwiecień
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych na rok 2017 - korekta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych na rok 2017 - korekta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych na rok 2017 - korekta marzec
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych na rok 2017
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych na rok 2017 - korekta marzec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych na rok 2017 - korekta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zestawienie i ocena wniosków - DAG.26.5.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zestawienie i ocena wniosków - DAG.26.5.2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie i ocena wniosków"
Dotyczy dokumentu:
Zestawienie i ocena wniosków - DAG.26.5.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 24 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie organizacji udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 24 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie organizacji udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 24 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie organizacji udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Stan spraw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stan spraw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Statut NDAP"
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Statut NDAP
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Statut NDAP
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Statut NDAP"
Dotyczy dokumentu:
Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

09.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Dostawa serwerów oprogramowania i budowa sieci komputerowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa serwerów oprogramowania i budowa sieci komputerowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa serwerów oprogramowania i budowa sieci komputerowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz robót budowlanych"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa serwerów oprogramowania i budowa sieci komputerowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz dostaw"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa serwerów oprogramowania i budowa sieci komputerowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór oświadczenia o przynależności lub brakuprzynależności do grupy kapitałowej"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa serwerów oprogramowania i budowa sieci komputerowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór umowy na budowę sieci komputerowej"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa serwerów oprogramowania i budowa sieci komputerowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór umowy na dostawę sprzętu informatycznego"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa serwerów oprogramowania i budowa sieci komputerowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie 24 ust. 4 i 5"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa serwerów oprogramowania i budowa sieci komputerowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie art. 22 ust. 1 pkt 2"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa serwerów oprogramowania i budowa sieci komputerowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zarządzenie 15/2017 w sprawie ekwiwalentu pieniężnego wypłaconego za przedmioty mundurowe pracowników wewnętrznej służby ochrony
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zarządzenie 14/2017 w sprawie zasad przydziału pracownikom AP w Katowicach środków ochroy indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków czystości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszy informatyk ds. programowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
SOBOTA PRACUJĄCA 24.06.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Młodszy archiwista ds. przyjmowania i udostepniania zasobu w |Oddziale Przechowywania, Opracowania i Zabezpieczenia Materiałów Archiwalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Adresy i telefony
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Adresy i telefony
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Adresy i telefony
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko archiwisty do Oddziału II Opracowania Zasobu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko archiwisty do Oddziału II Opracowania Zasobu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko archiwisty do Oddziału II Opracowania Zasobu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko archiwisty do Oddziału II Opracowania Zasobu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszy informatyk ds. programowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszy informatyk ds. programowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna