Rejestr zmian w biuletynie

08.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych – uszczelnienie poszycia dachowego i prace towarzyszące w obiekcie Ekspozytury w Strzmielu Gm. Radowo Małe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzień wolny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych – remont pomieszczeń: kotłowni i magazynowego w budynku nr 7B Oddziału w Międzyzdrojach os. Biała Góra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Schemat organizacyjny Archiwum Państwowego wŁodzi"
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Schemat organizacyjny Archiwum Państwowego wŁodzi
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 41 Naczelnego Dyrektora ArchiwówPaństwowych z dnia 19 lipca 2017 r. zmieniające decyzję w sprawienadania statutu Archiwum Państwowemu w Łodzi"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 40 NDAP w sprawiezmiany Statutu Archiwum Państwowego w Opolu z dnia 19 lipca 2017 r." na"Zarządzenie nr 40 NDAP z dnia 19 lipca 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie NDAP w sprawie zmianyStatutu Archiwum Państwowego w Opolu z dnia 19 lipca 2017 r." na"Zarządzenie nr 40 NDAP w sprawie zmiany Statutu Archiwum Państwowegow Opolu z dnia 19 lipca 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie NDAP w sprawie zmiany Statutu ArchiwumPaństwowego w Opolu z dnia 19 lipca 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Załatwianie spraw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostęp do informacji publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostęp do informacji publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostęp do informacji publicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o udostępnienie informacji publicznej"
Dotyczy dokumentu:
Dostęp do informacji publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostęp do informacji publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

07.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie: Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie art. 138o Pzp
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAŁĄCZNIK NR 5 APO"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie: Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie art. 138o Pzp
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Zielonej Górze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Zielonej Górze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Zielonej Górze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Zielonej Górze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Redakcja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy na stanowisko młodszego informatyka w Oddziale III APW w Milanówku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik naboru - ogłoszenie nr 12313
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Majątek i finanse
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Katowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Katowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 45 NDAP z 19 lipca 2017 r.zmieniające decyzję w.pdf"

02.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy na stanowisko Główny Księgowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy na stanowisko Główny Księgowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybór ofert DAG.26.7.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybór ofert DAG.26.7.2017
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zawiadominie o wyborze DAG.26.7.2017"na "Zawiadomienie o wyborze DAG.26.7.2017"
Dotyczy dokumentu:
Wybór ofert DAG.26.7.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy na stanowisko Główny Księgowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Statut Archiwum Państwowego w Suwałkach"
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Statut Archiwum Państwowego w Suwałkach
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Generalny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na dostawę serwerów oraz składników infrastruktury do rozbudowy macierzy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna