Rejestr zmian w biuletynie

24.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na dostawę koksu i węgla kamiennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na dostawę koksu i węgla kamiennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na dostawę koksu i węgla kamiennego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o dokonanej zmianie SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Gdańsk: Ewakuacji i zabezpieczenia konserwatorskiego porzuconych akt przechowawcy: firmy Verrens Finance sp. z o. o. oraz dostarczenie ich do Archiwum Państwowego w Gdańsku przy ul. Polanki 124
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa serwerów oprogramowania i budowa sieci komputerowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa serwerów oprogramowania i budowa sieci komputerowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Odpowiedzi na pytania wykonawców 4"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyciąg_Regulamin_organizacyjny_NDAP"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zadania_komórek_organizacyjnych
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

22.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Adresy i telefony
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont - wymiana stolarki okiennej w ilości 16 szt. w budynku B - Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Koninie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy na stanowisko dokumentalisty w Archiwum Państwowym w Warszawie Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Majątek i finanse Archiwum Państwowe w Suwałkach - koniec 2016 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Majątek i finanse
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Majątek i finanse
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Majątek i finanse
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wersja rysunkowa dokumentacji projektowej cz. 4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wersja rysunkowa dokumentacji projektowej cz. 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wersja rysunkowa dokumentacji projektowej cz. 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wersja rysunkowa dokumentacji projektowej cz. 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wersja rysunkowa dokumentacji projektowej cz. 5
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wersja rysunkowa dokumentacji projektowej cz. 5
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wersja rysunkowa dokumentacji projektowej cz. 4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wersja rysunkowa dokumentacji projektowej cz. 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wersja rysunkowa dokumentacji projektowej cz. 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wersja rysunkowa dokumentacji projektowej cz. 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wersja rysunkowa dokumentacji projektowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wersja rysunkowa dokumentacji projektowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "sytuacja.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Wersja rysunkowa dokumentacji projektowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "NDAP-budowlanka.dwg"
Dotyczy dokumentu:
Wersja rysunkowa dokumentacji projektowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "E-20161210 Archiwa Państwowe.dwg"
Dotyczy dokumentu:
Wersja rysunkowa dokumentacji projektowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2016-12-17 NDAP-KLIMATYZACJA ver3.dwg"
Dotyczy dokumentu:
Wersja rysunkowa dokumentacji projektowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wersja rysunkowa dokumentacji projektowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wersja rysunkowa dokumentacji projektowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wersja rysunkowa dokumentacji projektowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wersja rysunkowa dokumentacji projektowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 0.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wersja rysunkowa dokumentacji projektowej cz. 2
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wersja rysunkowa dokumentacji projektowej cz. 3
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wersja rysunkowa dokumentacji projektowej cz. 5
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wersja rysunkowa dokumentacji projektowej cz. 4
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności NArodowego Archiwum Cyfrowego na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Pracownia naukowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownia naukowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownia naukowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownia naukowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownia naukowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kosztorys ślepy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Załącznik nr 10 do SIWZ - -przedmiar robót
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Załącznik nr 9 do SIWZ - STWIORB - br. sanitarna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Załącznik nr 8 do SIWZ - STWIORB - br. budowlana
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Załącznik nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Załącznik 1-6 do SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wersja rysunkowa dokumentacji projektowej cz. 5
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wersja rysunkowa dokumentacji projektowej cz. 4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wersja rysunkowa dokumentacji projektowej cz. 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wersja rysunkowa dokumentacji projektowej cz. 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wersja rysunkowa dokumentacji projektowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Załącznik 1-6 do SIWZ po zmianie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
SIWZ - tekst jednolity po zmianie SIWZ z dn. 21.06.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SIWZ - tekst jednolity po zmianie SIWZ z dn. 21.06.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - tekst jednolity po zmianie "
Dotyczy dokumentu:
SIWZ - tekst jednolity po zmianie SIWZ z dn. 21.06.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowieź na pytania do SIWZ i zmiana treści SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Majątek i finanse Archiwum Państwowe w Suwałkach - koniec 2016 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Majątek i finanse Archiwum Państwowe w Suwałkach - koniec 2016 roku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Majątek i finanse Archiwum Państwowe w Suwałkach - koniec 2016 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Majątek i finanse Archiwum Państwowe w Suwałkach - koniec 2016 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa serwerów oprogramowania i budowa sieci komputerowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa serwerów oprogramowania i budowa sieci komputerowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania wykonawców 3"
Dotyczy dokumentu:
Plany kontroli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plany kontroli
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprawozdanie z kontroli w 2014r.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z kontroli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z kontroli w 2014 r."
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy na stanowisko młodszego archiwisty do spraw udostępniania i informacji archiwalnej w Archiwum Państwowym w Warszawie Oddziale w Pułtusku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Redakcja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Schemat organizacyjny Archiwum Państwowego wRzeszowie"
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie materiałów archiwalnych w archiwach państwowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych wArchiwum Państwowym w Częstochowie"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wcześniejsze udostępnieniemateriałów archiwalnych
Dotyczy dokumentu:
Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Księga ewidencyjna wypożyczeń reprodukcjimateriałów archiwalnych do/z innych archiwów państwowych(instytucji)
Dotyczy dokumentu:
Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Księga wizyt użytkowników
Dotyczy dokumentu:
Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Księga ewidencyjna materiałów archiwalnychsprowadzonych do udostępnienia
Dotyczy dokumentu:
Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr udostpniania jednostki materiałóarchiwalnych
Dotyczy dokumentu:
Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zobowiązanie
Dotyczy dokumentu:
Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zamówienie użytkownika
Dotyczy dokumentu:
Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zgłoszenie użytkownika
Dotyczy dokumentu:
Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Regulamin korzystania z materiałów archiwalnychw Archiwum Państwowym w Częstochowie.doc
Dotyczy dokumentu:
Rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko głównego specjalisty ds. kontroli w Departamencie Organizacji i Udostępniania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabor na stanowisko głównego specjalisty ds. kontroli w Departamencie Organizacji i Udostępniania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE DO DIALOGU TECHNICZNEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zaproszenie do dialogu technicznego"
Dotyczy dokumentu:
Nabor na stanowisko głównego specjalisty ds. kontroli w Departamencie Organizacji i Udostępniania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabor na stanowisko głównego specjalisty ds. kontroli w Departamencie Organizacji i Udostępniania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabor na stanowisko głównego specjalisty ds. kontroli w Departamencie Organizacji i Udostępniania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Załatwianie spraw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Załatwianie spraw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zakres działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa serwerów oprogramowania i budowa sieci komputerowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa serwerów oprogramowania i budowa sieci komputerowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania wykonawców 2"
Dotyczy dokumentu:
Przedmiot działalności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania DAG.26.5.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Bydgoszczy za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Bydgoszczy za rok 2015
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
cennik usług
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
regulamin udostępnienia materiałów archiwalnych i świadczenia usług odnośnie wykorzystania kopii materiałów archiwalnych z zasobu NAC
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Bydgoszczy za rok 2014
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
regulamin udostępnienia materiałów archiwalnych i świadczenia usług odnośnie wykorzystania kopii materiałów archiwalnych z zasobu NAC
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
regulamin udostępnienia materiałów archiwalnych i świadczenia usług odnośnie wykorzystania kopii materiałów archiwalnych z zasobu NAC
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w Narodowym Archiwum Cyfrowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Majątek i finanse
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostęp do informacji publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2010
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2010
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o stanie kontroli zarządczej"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2010
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Radomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Radomiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego wRadomiu"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Radomiu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego wRadomiu
Dotyczy dokumentu:
Redakcja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Redakcja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Majątek i finanse
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Majątek i finanse
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Majątek i finanse
Treść zmiany:
zmiana ustawy
Dotyczy dokumentu:
ESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Majątek i finanse
Treść zmiany:
poprawa adresu
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Majątek i finanse
Treść zmiany:
aktualizacja informacji
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
załatwianie spraw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Więcej...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Adresy i telefony
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy oddziałów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
kompetencje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Więcej...
Treść zmiany:
zmiana przekierowania na stronę APK
Dotyczy dokumentu:
kompetencje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedmiot działalności
Treść zmiany:
przekserowanie do statutu
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Schemat organizacyjny"
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedmiot działalności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedmiot działalności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedmiot działalności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Radomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedmiot działalności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Radomiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Radomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Radomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Adresy i telefony
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Młodszy archiwista ds. przyjmowania i udostepniania zasobu w |Oddziale Przechowywania, Opracowania i Zabezpieczenia Materiałów Archiwalnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

19.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Pracowni AGAD w 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko perłnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko perłnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko perłnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE DO DIALOGU TECHNICZNEGO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa serwerów oprogramowania i budowa sieci komputerowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa serwerów oprogramowania i budowa sieci komputerowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania wykonawców"
Dotyczy dokumentu:
Redakcja Biuletynu Informaqcji Publicznej NDAP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie na wywóz archiwaliów za granicę
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Generalny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna