Rejestr zmian w biuletynie

21.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż dźwigu towarowo osobowego w budynku Archiwum Państwowego w Olsztynie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż dźwigu towarowo osobowego w budynku Archiwum Państwowego w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarciz ofert"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko referenta ds. prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań budżetowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko referenta ds. prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań budżetowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze - starszy archiwista
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze - młodszy archiwista ds. udostępniania zasobu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze - starszy archiwista ds. cyfrowej popularyzacji zasobu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru - młodszy informatyk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dnia 04.06.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru na stanowisko referenta w Wydziale Finansowo-Księgowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż urządzenia do digitalizacji materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Olsztynie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż urządzenia do digitalizacji materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"

18.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie "Wspieranie działań archiwalnych 2018". Nabór II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie "Wspieranie działań archiwalnych 2018". Nabór II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Wspieranie działań archiwalnych 2018. Nabór II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg - nr ogłoszenia: 565103-N-2018 z 29.05.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze oferty"
Dotyczy dokumentu:
Wolne stanowisko pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wolne stanowisko pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wolne stanowisko pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik naboru - ogłoszenie nr 27529
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna