Rejestr zmian w biuletynie

30.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu OA.26.1.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki do SIWZ OA.26.1.2018"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu OA.26.1.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załaczniki edytowalne OA.26.1.2018"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu OA.26.1.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ OA.26.1.2018"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu OA.26.1.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny Archiwum Państwowego w Płocku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku naboru
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie postępowania na Rozbudowę Systemu Archiwum Cyfrowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 32 Naczelnego Dyrektora ArchiwówPaństwowych w sprawie organizacji przyjmowania oraz rozpatrywaniaskarg, wniosków i petycji w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowychoraz w archiwach państwowych"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku będącym w strukturze Archiwum Państwowego w Warszawie DAG.26.4.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku będącym w strukturze Archiwum Państwowego w Warszawie DAG.26.4.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko kierownika oddziału
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko kierownika oddziału
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko: referent do spraw archiwalno - kancelaryjnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Łodzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Łodzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Łodzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Łodzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego w Archiwum Państwowym w Łodzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Łodzi za rok 2010
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o kontroli zarządczej w Archiwum Państwowym w Łodzi za rok 2013
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o kontroli zarządczej w Archiwum Państwowym w Łodzi za rok 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o kontroli zarządczej w Archiwum Państwowym w Łodzi za rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opis planowanych działań Archiwum Państwowego w Łodzi na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Łodzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy - Starszy Archiwista
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy - Starszy Archiwista
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy - Archiwista
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

28.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności Archiwum Państwowego w Kaliszu za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Kaliszu na 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Kaliszu za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Kaliszu za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy oddziałów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - nr 24694
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko: archiwista w Oddziale Zbiorów Fotograficznych-zastępstwo
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zarządzenie 26/2017 w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli finansowej, zasad (polityki) rachunkowości, zakładowego planu kont, procedur kontroli oraz obiegu dowodów finansowo-księgowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plany kontroli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plany kontroli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan kontroli w 2018 r. - korekta"
Dotyczy dokumentu:
Plany kontroli
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plan kontroli NDAP 2018 r. - korekta
Dotyczy dokumentu:
Plany kontroli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan kontroli NDAP 2018 r. - korekta"
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzień wolny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzień wolny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzień wolny
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Dzień wolny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

26.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządzej za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 31 Naczelnego Dyrektora ArchiwówPaństwowych z dnia 23 marca 2018 r. uchylające zarządzenie Nr 86 zdnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Metodyki zarządzaniaryzykiem w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.pdf"

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna