Rejestr zmian w biuletynie

07.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Ochrona danych osobowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie nr BDG-WA.261.11.2018 pn: Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla archiwów państwowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie nr BDG-WA.261.11.2018 pn: Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla archiwów państwowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu sprawa nrBDG-WA.261.11.2018"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie nr BDG-WA.261.11.2018 pn: Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla archiwów państwowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki nr 1- 6 do Specyfikacji istotnychwrunków zamówienia sprawa nr BDG-WA.261.11.2018"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie nr BDG-WA.261.11.2018 pn: Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla archiwów państwowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie nr BDG-WA.261.11.2018 pn: Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla archiwów państwowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załaczniki nr 1-6 do Specyfikacji istotnychwarunków zamówienia postępowanie nr BDG-WA.261.11.2018
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie nr BDG-WA.261.11.2018 pn: Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla archiwów państwowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik naboru - ogłoszenie nr 29853
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego archiwisty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.09.2018

Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na "Dostawa urządzeń do digitalizacji"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na "Dostawa urządzeń do digitalizacji"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na "Dostawa urządzeń do digitalizacji"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na "Dostawa urządzeń do digitalizacji"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na "Dostawa urządzeń do digitalizacji"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal_2 do SIWZ formularz_ofertowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na "Dostawa urządzeń do digitalizacji"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal_3 OPZ.docx"
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na "Dostawa urządzeń do digitalizacji"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal_4_oswiadczenie.docx"
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na "Dostawa urządzeń do digitalizacji"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zal_4_oswiadczenie.docx
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na "Dostawa urządzeń do digitalizacji"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zal_3 OPZ.docx
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na "Dostawa urządzeń do digitalizacji"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zal_2 do SIWZ formularz_ofertowy.doc
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na "Dostawa urządzeń do digitalizacji"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wzór umowy.pdf
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na "Dostawa urządzeń do digitalizacji"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ.pdf
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na "Dostawa urządzeń do digitalizacji"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ogłoszenie.pdf
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na "Dostawa urządzeń do digitalizacji"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal_5_grupa kapitalowa.doc"
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na "Dostawa urządzeń do digitalizacji"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal_4_oswiadczenie.docx"
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na "Dostawa urządzeń do digitalizacji"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal_3 OPZ.docx"
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na "Dostawa urządzeń do digitalizacji"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal_2 do SIWZ formularz_ofertowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na "Dostawa urządzeń do digitalizacji"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na "Dostawa urządzeń do digitalizacji"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert cenowych na roboty budowlane: rozbiórki obiektów budowlanych na działkach nr 64/1 i 64/3 obręb 2057 w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 3.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Łodzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Katowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Katowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 61 NDAP z 27.08.2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Katowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarzadzenia nr 61NDAP_schemat_organizacyjny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
sprawozdanie za 2011 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
sprawozdanie KN-1 2010
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sprawozdanie za 2010 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sprawozdanie KN-1 2011
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sprawozdanie za 2011 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sprawozdanie za 2015 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko starszego specjalisty ds. wydawniczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Kontakty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontakty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "APZ struktura 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Schemat organizacyjny
Dotyczy dokumentu:
/ROZSTRZYGNIĘTE/Zapytanie ofertowe na: "Dostawę i montaż szaf mapowych i regałów wysuwnych do magazynowania obrazów i map dla Archiwum Państwowego w Suwałkach i Oddziału w Ełku"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
/ROZSTRZYGNIĘTE/Zapytanie ofertowe na: "Dostawę i montaż szaf mapowych i regałów wysuwnych do magazynowania obrazów i map dla Archiwum Państwowego w Suwałkach i Oddziału w Ełku"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna