Rejestr zmian w biuletynie

05.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Digitalizacja akt metrykalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Digitalizacja akt metrykalnych - unieważnienie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

31.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Archiwum Państwowym w Kaliszu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Panstwowego w Kaliszu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Kaliszu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Panstwowego w Kaliszu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia dla kandydatów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia dla kandydatów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia dla kandydatów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenia"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia dla kandydatów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia dla kandydatów
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia dla kandydatów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia dla kandydatów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

30.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie: Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie art. 138o Pzp
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie: Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie art. 138o Pzp
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie podnazwą "Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia wraz zmonitorowaniem budynku Archiwum Państwowego w Opolu przy ul. Zamkowej 2""
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego z dnia 29.08.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze - do spraw: obsługi systemu informatycznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna