Rejestr zmian w biuletynie

14.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Struktura organizacyjna NDAP"
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko młodszy archiwista
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2018 - Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb ogrzewania budynku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2018 - Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb ogrzewania budynku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Finansowo=-Księgowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Finansowo=-Księgowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko głównego specjalisty ds. ochrony danych osobowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko głównego specjalisty ds. ochrony danych osobowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie.IOD.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pytania i wyjaśnienia do treści SIWZ z 06.09.2018 r. w postępowaniu dotyczącym zamówienia publicznego pn. "Zakup, dostawa i instalacja urządzeń do digitalizacji materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru na stanowisko gł. specjalisty ds. funduszy europejskich
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna