Rejestr zmian w biuletynie

28.08.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Dostawa elementów sieci dla Narodowego Archiwum Cyfrowego OA.26.5.2018 do katalogu Zamówienia publiczne w menu podmiotowym

07.08.2018

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych w spisie podmiotów
Treść zmiany:
Przywrócenie podkatalogu Osoby sprawujące funkcje w spisie podmiotów
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Osoby sprawujące funkcje w spisie podmiotów

26.07.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wyniki konkursu "Wspieranie działań archiwalnych 2018. Nabór II" do katalogu 2018 w menu podmiotowym

16.07.2018

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018 w menu podmiotowym (nowa nazwa Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018 do katalogu Zamówienia publiczne w menu podmiotowym

13.07.2018

Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Wynik naboru - młodszy informatyk z katalogu Nabory w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wynik naboru - młodszy informatyk do katalogu Nabory w menu podmiotowym

03.07.2018

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Zakup i aktualizacja licencji oprogramowania do wirtualizacji serwerów wraz z usługą wsparcia w menu podmiotowym (nowa nazwa Zakup i aktualizacja licencji oprogramowania do wirtualizacji serwerów z usł. wsparcia(OA.26.4.2018))

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna