Rejestr zmian w biuletynie

06.07.2016

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Przedłużenie wsparcia serwisowego dla macierzy HUS130 do katalogu Zamówienia publiczne w menu podmiotowym

01.07.2016

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Zamówienia poniżej 30.000 euro Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zapytanie ofertowe digitalizacja Archiwum rodziny Bartoszewiczów do katalogu Zamówienia poniżej 30.000 euro w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Ponowne wykorzystanie w menu podmiotowym (nowa nazwa Ponowne wykorzystywanie)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego do katalogu Archiwum Państwowe w Kaliszu w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2016 do katalogu Zamówienia publiczne w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Archiwum Akt Nowych Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Archiwum Akt Nowych Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Ponowne wykorzystanie do katalogu Archiwum Akt Nowych w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Ponowne wykorzystanie w menu podmiotowym (nowa nazwa Ponowne wykorzystywanie)

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ...następna