Anna Wajs

Miejsce pracy
Archiwum Państwowe m. st. Warszawy, ul. Krzywe Koło 7, 00-270 Warszawa
Telefon
(+48) 22 831-18-03 wew. 219
E-mail:
nadzor@warszawa.ap.gov.pl