Paweł Dudek

Miejsce pracy
Archiwum Państwowe w Rzeszowie, ul Bożnicza 2, 35-064 Rzeszów
Telefon
(+48) 17 853-26-70
E-mail:
administracja@rzeszow.ap.gov.pl