Konrad Kurys

Miejsce pracy
Archiwum Państwowe w Radomiu, ul. Wernera 7, 26-600 Radom
Telefon
48 377-90-54
Fax
48 377-90-52
E-mail:
kkurys@radom.ap.gov.pl