Michał Serdyński

Miejsce pracy
Archiwum Państwowe w Poznaniu