Barbara Ratajewska

Stanowisko
kierownik Oddziału ewidencji, opracowywania, zabezpieczania i udostępniania zasobu.
Miejsce pracy
Archiwum Państwowe w Lesznie, ul. Solskiego 71, 64-100 Leszno
Telefon
(+48) 65 526 97 19
Fax
529 97 56
E-mail:
info@archiwum.leszno.pl