Grzegorz Andryszak

Miejsce pracy
Archiwum Państwowe w Koszalinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, 75-950 Koszalin
Telefon
Telefon: (+48) 94 342-26-22
Fax
Fax: (+48) 94 346-21-81
E-mail:
Adres email: gandryszak@koszalin.ap.gov.pl