Krzysztof Porolniczak

Stanowisko
stanowisko
Miejsce pracy
Archiwum Państwowe w Gdańsku, 80-958 Gdańsk, skr. poczt. 401, ul. Wały Piastowskie 5
Telefon
+48 (58) 301-74-63; (58) 301-74-64
Fax
+48 (58) 301-83-66
E-mail:
apgda@gdansk.ap.gov.pl