Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.09.2018 16:00 DNS.26.2.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. "Dostawa i montaż urządzenia do digitalizacji materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Poznaniu"
31.08.2018 10:20 DNS.26.2.2018 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn. "Dostawa i montaż urządzenia do digitalizacji materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Poznaniu"
28.08.2018 09:06 DNS.26.2.2018 Pytania i wyjaśnienia do treści SIWZ: z 21-08-2018 r. i z 24-08-2018 r. w postępowaniu pn. "Dostawa i montaż urządzenia do digitalizacji materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Poznaniu"
22.08.2018 14:22 ADM.21.7.2018 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn. "Remont ogólnobudowlany toalety ogólodostepnej w budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Koninie przy ul. 3 maja 78"
20.08.2018 13:31 DNS.26.2.2018 Dostawa i montaż urządzenia do dogitalizacji materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Poznaniu
14.08.2018 13:18 ADM.21.7.2018 Zaproszenie do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie wykonania "Remontu ogólnobudowlanego toalety ogólnodostepnej w budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Koninie przy ul. 3 maja 78"
12.07.2018 16:35 DNS.26.01.2018 Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług Inwestora zastępczego dla inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu””, postępowanie numer DNS.26.01.2018
11.07.2018 15:06 ADM.21.7.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego o wartości szacunkowej równowartości 30.000 euro realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych w sprawie wykonania „Remontu ogólnobudowlanego toalety ogólnodostępnej budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Koninie przy ul. 3 maja 78
06.07.2018 13:45 DNS.26.1.2018 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn. "Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu""
05.07.2018 08:02 ADM.21.7.2018 Zaproszenie do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie wykonania "Remontu ogólnobudowlanego toalety ogólnodostepnej w budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Koninie przy ul. 3 maja 78"

1 2 3 4 5 6 następna