Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.09.2017 12:04 D.0201.24.2017 zarządzenie 22/2017 w sprawie ustalenia zasad dostępu pracowników do magazynów archiwalnych w Archiwum Państwowym w Katowicach
21.09.2017 12:03 D.0201.23.2017 zarządzenie 21/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej majątku w Archiwum Państwowym w Katowicach Oddział w Pszczynie
14.09.2017 12:48 D.0201.22.2017 zarządzenie 20/2017 w sprawie wprowadzenia regulaminu i cennika za usługi świadczone w Archiwum Państwowym w Katowicach
14.09.2017 12:46 D.0201.21.2017 zarządzenie 19/2017 w sprawie ustalenia zasad wewnętrznego obiegu materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej
18.08.2017 09:40 D.0201.19.2017 zarządzenie 18/2017 w sprawie powołania Komisji Metodycznej w Archiwum Państwowym w Katowicach
11.07.2017 09:47 D.0201.18.2017 zarządzenie 17/2017 w sprawie powołania Komisji Konserwatorskiej do wykonywania nadzoru nad przebiegiem konserwacji wielkoskalowej mapy rękopiśmiennej Andreasa Hindenberga: Ichnoortographia Plesniaca z zespołu 17/53, Archiwum Książąt Pszczyńskich, sygn. XVIII/5
26.06.2017 09:43 D.0201.17.2017 zarządzenie 16/2017 w sprawie organizacji udostępniania zasobu archiwalnego w pracowniach naukowych Archiwum Państwowego w Katowicach
09.06.2017 11:46 D.0201.16.2017 zarządzenie 15/2017 w sprawie ekwiwalentu pieniężnego wypłaconego za przedmioty mundurowe pracowników wewnętrznej służby ochrony
09.06.2017 11:44 D.0201.15.2017 zarządzenie 14/2017 w sprawie zasad przydziału pracownikom AP w Katowicach środków ochroy indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków czystości
05.06.2017 10:32 D.0201.13.2017 zarządzenie 12/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego AP w Katowicach

1 2 3 następna