Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.12.2016 16:19 i Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
14.11.2016 15:47 Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert
09.11.2016 16:33 Odpowiedź na pytania do SIWZ
03.11.2016 14:39 Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu
03.11.2016 14:35 Załacznik 1-5 do SIWZ Załącznik 1-5 do SIWZ
03.11.2016 14:32 SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia