Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.12.2016 10:33 D.0201.22.2016 zarządzenie 18/2016 w prawie organizacji udostępniania zasobu archiwalnego w pracowniach naukowych Archiwum Państwowego w Katowicach zmieniające zarządzenie nr 4/2013
13.12.2016 09:19 D.0201.20.2016 zarządzenie 17/2016 w sprawie powołania Komisji kasacyjnej ds likwidacji wyposażenia biurowego
09.11.2016 13:49 D.0201.19.2016 zarządzenie 16/2016 w sprawie odwołania i powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Archiwum Państwowym w Katowicach
09.11.2016 13:47 D.0201.18.2016 zarządzenie 15/2016 zmieniające Regulamin oraz załączniki do Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Archiwum Państwowym w Katowicach
15.09.2016 13:42 D.0201.16.2016, D.0101.3.2016 zarządzenie 14/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Archiwum Państwowego w Katowicach
16.08.2016 08:12 D.0201.14.2016 zarządzenie 12/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania wyłaniającego wykonawcę digitalizacji zespołu 13/908
16.08.2016 07:51 D.0201.15.2016 zarządzenie 13/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rozbudowy budyków Archiwum Państwowego w Katowicach przy ul. Józefowskiej 104
21.07.2016 10:34 D.00201.13.2016 zarządzenie 11/2016 w sprawie powolania Komisji przetargowej na roboty budowlane pn. Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego w Katowicach przy ul. Józefowskiej 104
21.07.2016 10:32 D.0201.12.2016 zarządzenie 10/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania wyłaniającego wykonawcę digitalizacji ksiąg metrykalnych
28.06.2016 10:13 D.0201.11.2016 zarządzenie 9/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji w AP Katowice

1 2 następna