Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2015 09:35 D.0201.29.2015 zarządzenie 27/2015 w sprawie inwentaryzacji Magazynu Gospodarczego Archiwum Państwowego w Katowicach
22.12.2015 09:39 D.0201.28.2015 zarządzenie 26/2015 w sprawie inwentaryzacji skłądników majątkowych w Archiwum Państwowym w Katowicach - Centrala
22.12.2015 09:37 D.0201.27.2015 zarządzenie 25/2015 w sprawie organizacji wewnętrznej Oddziału w Bielsku-Białej Archiwum Państwowego w Katowicach
26.11.2015 13:07 D.0201.26.2015 zarządzenie 24/2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych AP w Katowicach Oddział w Cieszynie
26.11.2015 13:05 D.0201.25.2015 zarządzenie 23/2015 w sprawie wprowadzenia instrkcji w zakresie organizacji procesu digitalizacji zasobu archiwalnego w AP w Katowicach
12.11.2015 10:16 D.0201.24.2015 zarządzenie 22/2015 zmieniająceRegulamin Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Archiwum Państwowym w Katowicach
16.09.2015 07:49 D.0201.23.2015 zarządzenie 21/2015 w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej do dokonania przeglądu sprzętu obrony cywilnej znajdującego się na stanie AP w Katowicach
05.08.2015 09:36 D.0201.22.2015 zarządzenie 20/2015 w sprawie organizacji praktyk zawodowych w Archiwum Państwowym w Katowicach
30.07.2015 09:42 D.0201.21.2015 zarządzenie 19/2015 w sprawie powołania Komisji przetargowej na dostawę i montaż systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania budynku nr 10 AP w Katowicach
30.07.2015 09:38 D.0201.20.2015 zarządzenie 18/2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych AP w Katowicach Oddział w Raciborzu

1 2 3 następna