Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2014 11:46 zarządzenie 20/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli finansowej zasad rachunkowości zakładowego planu kont procedur kontroli oraz obiegu dowodów finansowo-ks
24.11.2014 11:44 D.0201.20.2014 zarządzenie 19/2014 w sprawie regulaminów zamówień publicznych w Archiwum Państwowym w Katowicach
24.11.2014 11:43 zarządzenie 18/2014 w sprawie powołania Komisji przetargowej na dostawę z montażem zestawów do wykonywania kopii cyfrowych
17.11.2014 13:12 D.0201.18.2014 zarządzenie 17/2014 w sprawie powołania Komisji przetargowej na dostawę z montażem zestawów do wykonywania kopii cyfrowych i aparatu fotograficznego do pracowni Archiwum Państwowego w Katowicach
08.10.2014 08:41 D.0201.17.2014 zarządzenie 16/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej na podstawie umów cywilno-prawnych, postanowień sądowych, decyzji NDAP w AP w Katowicachc
09.09.2014 11:00 D.0201.16.2014 zarządzenie 15/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na wykonanie usługi digitalizacji materiałów archiwalnych w ramach projektu "Dziedzictwo cywilizacyjne w Archiwum Książąt Pszczyńskich"
24.07.2014 14:05 D.0201.15.2014 zarządzenie 14/2014 w sprawie powołania Komisji przetargowej na dostawę z montażem regałów i szaf kartograficznych do magazynów AP w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej
24.07.2014 14:03 D.0201.14.2014 zarządzenie 13/2014 zmieniające załącznik nr 1 do Regulaminu Gospodarowania Środkami ZFŚS w AP w Katowicach
24.07.2014 14:01 D.0201.13.2014 zarządzenie 12/2014 w sprawie powołania Komisji przetargowej na Wykonanie instalacji suchego gaszenia w budowanym budynku AP Oddział w Bielsku-Białej
28.05.2014 13:54 D.0201.12.2014 zarządzenie 11/2014 w sprawie organizacji udostępniania zasobu archiwalnego w pracowniach naukowych AP w Katowicach zmieniające zarządzenie 4/2013

1 2 następna