Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2013 14:27 D.0201.26.2013 zarządzenie 24/2013 w sprawie wprowadzenia regulaminu i cennika za usługi świadczone w Archiwum państowym w Katowicach
23.12.2013 14:24 D-0201.25.2013 zarządzenie 23/2013 w sprawie powołania Komisji przetargowej na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi inwestycję budowa budynku AP Oddział w Bielsku-Białej
18.12.2013 08:27 D.0201.24.2013 zarządzenie 22/2013 w sprawie powołania Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji w Archiwum Państwowym w Katowicach
22.11.2013 12:32 D.0201.23.2013 zarządzenie 21/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku w oddziałach zamiejscowych AP w Katowicach
29.10.2013 12:29 D.0201.22.2013 zarządzenie 20/2013 w sprawie powołania Komisji przetargowej na dostawę urządzeń wraz z ich montażem w celu wykonania modernizacji sieci teleinformatycznej w AP w Katowicach
28.10.2013 13:33 D.0201.21.2013 zarządzenie 19/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dostawę z montażem stacjonarnych regałów metalowych do Archiwum Państwowego w Katowicach
02.09.2013 09:46 D.0201.20.2013 zarządzenie 18/2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Archiwum Państwowego w Katowicach
31.07.2013 08:32 D.021.18.2013 zarządzenie 17/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na roboty budowlane pn. Budowa budynku Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej przy ul. Piłsudskiego 39
24.06.2013 15:27 D.0201.17.2013 zarządzenie 16/2013 w sprawie wprowadzenia Instrukcji antymobbingowej w Archiwum Państwowym w Katowicach
24.06.2013 12:19 D.0201.16.2013 zarządzenie 15/2013 w sprawie odwołania Zarządzenia nr 1/2007 Dyrektora AP w Katowicach z dnia 3.01.2007 r.

1 2 3 następna