Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.10.2015 14:47 AG.21.10.2015 Informacja do oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty
10.07.2015 13:56 Sek.26.2.2015 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego
24.06.2015 13:21 Sek.26.2.2015 Zapytania, Odpowiedzi i Modyfikacje I
15.06.2015 14:16 Sek.26.2.2015 SWIZ - Remont ogrodzenia murowanego Archiwum Państwowego w Koszalinie usytuowanego od ulicy Połczyńskiej i od ulicy Marii Skłodowskiej -Curie
15.06.2015 14:08 Sek.26.2.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont ogrodzenia murowanego Archiwum Państwowego w Koszalinie usytuowanego od ulicy Połczyńskiej i od ulicy Marii Skłodowskiej -Curie
12.06.2015 11:59 Sek.26.1.2015 Informacja o Unieważnieniu Postępowania - Remont ogrodzenia murowanego Archiwum Państwowego w Koszalinie usytuowanego od ulicy Połczyńskiej i od ulicy Marii Skłodowskiej -Curie
22.05.2015 14:55 Sek.26.1.2015 SWIZ - Remont ogrodzenia murowanego Archiwum Państwowego w Koszalinie usytuowanego od ulicy Połczyńskiej i od ulicy Marii Skłodowskiej -Curie
22.05.2015 14:43 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont ogrodzenia murowanego Archiwum Państwowego w Koszalinie usytuowanego od ulicy Połczyńskiej i od ulicy Marii Skłodowskiej -Curie
23.02.2015 11:44 Sek.230.2.2015 Ogłoszenie o zagospodarowanu majątku ruchomego w drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych
12.02.2015 15:01 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA SZACUNKOWEJ OFERTY CENOWEJ W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU na "opracowanie Programu funkcjonalno – użytkowego budowy budynku magazynowego z powierzchnią wystawienniczą.

1 2 następna