x 
Drukuj
Sebastian Zduńczyk 29.10.2004 15:30

Majątek i finanse

­

 

Majątek i finanse Archiwum

 

Narodowe Archiwum Cyfrowe jest państwową jednostką budżetową działającą według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz w aktach wykonawczych do ustawy.

Majątek NAC stanowi własność Skarbu Państwa i może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z działalnością statutową NAC.

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podejmowania zobowiązań finansowych upoważniony jest wyłącznie Dyrektor NAC oraz ustanowieni przez niego pełnomocnicy.

 

Narodowe Archiwum Cyfrowe posiada majątek (aktywa trwałe) o łącznej wartości:
8.058.622,41 zł, w tym:

- urządzenia techniczne i maszyny o wartości: 3.822.911,42 zł,

- inne środki trwałe: 3.272.070,68 zł,

- wartości niematerialne i prawne: 963.640,31 zł,

oraz aktywa obrotowe.

Wartość majątku oszacowano według wartości netto na podstawie bilansu za rok 2017.

 

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Majątek i finanse
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Sebastian Zduńczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.10.2004 15:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.03.2018 11:55 Edycja dokumentu (Marzena Lisiecka)
09.05.2017 13:11 Edycja dokumentu (Dariusz Pełka)
16.04.2015 12:50 Edycja dokumentu (Dariusz Pełka)
11.09.2012 12:50 Edycja dokumentu (Dariusz Pełka)
11.09.2012 12:49 Edycja dokumentu (Dariusz Pełka)
11.09.2012 12:48 Edycja dokumentu (Dariusz Pełka)
02.03.2010 15:20 Edycja dokumentu (Sebastian Zduńczyk)
19.02.2010 12:16 Edycja dokumentu (Sebastian Zduńczyk)
16.09.2009 08:57 Edycja dokumentu (Sebastian Zduńczyk)
11.03.2008 09:43 Edycja dokumentu (Sebastian Zduńczyk)
13.07.2007 09:27 Edycja dokumentu (Sebastian Zduńczyk)
11.07.2007 14:09 Edycja dokumentu (Sebastian Zduńczyk)
11.10.2006 09:18 Edycja dokumentu (Sebastian Zduńczyk)
29.10.2004 15:30 Utworzenie dokumentu. (Sebastian Zduńczyk)