x 
Drukuj
Paweł Skawiński 28.02.2018 09:54

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego

­

A R C H I W U M   P A Ń S T W O W E   W   OPOLU

45-016 Opole, ul. Zamkowa 2

tel./fax (77) 454 21 12

tel. (77) 454 40 75, 454 55 36, 454 40 76

e-mail: kancelaria@opole.ap.gov.pl 

/AP_Opole/SkrytkaESP

 

Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

Art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Jawność życia publicznego i przejrzystość działania władz publicznych należą do fundamentów demokratycznego państwa. Obywatelskie prawo do  wiedzy o działalności organów władzy i osób pełniących funkcje publiczne, zagwarantowane w art. 61 Konstytucji RP, zostało unormowane w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 1764). Realizacji tego uprawnienia ma służyć m.in. Biuletyn Informacji Publicznej - urzędowy publikator teleinformatyczny, utworzony w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej.

W Biuletynie znajdą Państwo informacje o Archiwum Państwowym w Opolu jako urzędzie administracji rządowej. Menu przedmiotowe (lewa strona ekranu) pozwala poruszać się po serwisie. Znalezienie interesującej informacji ułatwi wyszukiwarka. Z działu "Więcej" dowiecie się Państwo, w jaki sposób uzyskać informację publiczną nieudostępnioną w Biuletynie. Znajdziecie tam też odnośniki do Biuletynu Informacji Publicznej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz do serwisu internetowego Archiwum Państwowego w Opolu. Wszystkie zmiany wprowadzane na stronie są automatycznie zapisywane, a ich rejestr dostępny jest w dziale "Historia zmian".

W przypadku jakichkolwiek pytań – prosimy o kontakt z redakcją Biuletynu.

Komentarz

­

Instrukcja dla Użytkownika

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Paweł Skawiński
Informację wytworzył:Sławomir Marchel
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.02.2018 09:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.02.2018 12:51 Edycja dokumentu (Sławomir Marchel)
07.11.2017 13:40 Edycja dokumentu (Sławomir Marchel)
20.10.2017 13:41 Edycja dokumentu (Sławomir Marchel)
20.10.2017 13:40 Edycja dokumentu (Sławomir Marchel)
20.10.2017 13:39 Edycja dokumentu (Sławomir Marchel)
25.01.2017 11:22 Edycja dokumentu (Sławomir Marchel)
03.04.2013 12:05 Edycja dokumentu (Jolanta Bugaj)
21.09.2012 14:52 Edycja dokumentu (Jolanta Bugaj)
20.02.2006 15:04 Edycja dokumentu (Paweł Skawiński)
20.02.2006 13:32 Edycja dokumentu (Paweł Skawiński)
17.11.2003 09:54 Edycja dokumentu (Paweł Skawiński)
17.09.2003 15:14 Utworzenie dokumentu (Paweł Skawiński)