Majątek i finanse

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wlkp. jest urzędem administracji rządowej, dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia.

Działalność finansową Archiwum określa ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami).

Majątek Archiwum stanowi własność Skarbu Państwa i może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z działalnością statutową jednostki. Archiwum Państwowe w Gorzowie Wlkp. posiada majątek (środki trwałe) o łącznej wartości netto 9 838 087,16 zł (wartość majątku oszacowano według wartości netto na podstawie bilansu za rok 2017., w tym:

  1. nieruchomości należące do Skarbu Państwa, znajdujące się w nieodpłatnym zarządzie Archiwum:
  • grunty – 416 987,00 zł
  • budynek w Gorzowie Wlkp., Mościckiego 7 – 8 917 552,48 zł

      2. majątek ruchomy o łącznej wartości 776 544,25 zł. – sprzęt komputerowy, inne maszyny i urządzenia.

Fundusz jednostki w 2017 r. wynosił 11 286 032,79 zł

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podejmowania zobowiązań finansowych upoważniony jest wyłącznie Dyrektor Archiwum lub ustanowieni przez niego pełnomocnicy.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Majątek i finanse
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:redaktor redaktor
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.01.2007 08:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż