Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Archiwum Państwowego w Częstochowie:

1)   Oddział I ewidencji, opracowania, zabezpieczania zasobu, informacji i udostępniania, w którego skład wchodzą:

       a)  Czytelnia akt z biblioteką

       b)  Pracownia reprografii i profilaktyki konserwatorskiej;

2)   Oddział II nadzoru archiwalnego i dokumentacji o czasowym okresie przechowywania;

3)   Dział administracyjno – gospodarczy;

4)   Dział finansowo – księgowy.

 

W Archiwum działają następujące organy doradcze i opiniodawcze::

1.   Kolegium

2.   Zespół Zakupu Archiwaliów.

 

Na rzecz Archiwum działają:

1)    Komisja Metodyczna wspólna z Archiwum Państwowym w Katowicach,

2)    Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji Archiwum Państwowego w Katowicach i Archiwum Państwowego w Częstochowie utworzona w Archiwum Państwowym w Katowicach, wspólna dla Archiwum Państwowego w Katowicach i Archiwum Państwowego w Częstochowie.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Struktura organizacyjna
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Magdalena Wawrzkiewicz-Gajda
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.12.2003 09:59