Kompetencje zastępcy Dyrektora Archiwum Akt Nowych

Archiwum Akt Nowych > Osoby sprawujące funkcje  > Zastępca Dyrektora > Kompetencje
Kompetencje zastępcy
Dyrektora Archiwum Akt Nowych
 
Do zadań zastępcy Dyrektora należy w szczególności :

• wykonywanie zadań w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa i   przyznanych kompetencji,
• kierowanie bieżącą pracą Oddziałów Archiwum,
• zastępca dyrektora i kierownicy komórek organizacyjnych odpowiadają przed dyrektorem Archiwum za wykonanie powierzonych im zadań.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kompetencje zastępcy Dyrektora Archiwum Akt Nowych
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Małgorzata Budzyńska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.11.2004 10:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż