Majątek i finanse

Archiwum Akt Nowych > Majątek i finanse


Majątek i finanse
 
Archiwum Akt Nowych jest państwową jednostką budżetową, działającą według zasad określonych w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z póź. zm.).
 
Majątek Archiwum stanowi własność Skarbu Państwa i może być
wykorzystywany jedynie do celów związanych z działalności statutową
Archiwum. Archiwum włada budynkiem magazynowym i biurowym o łącznej powierzchni
13.280 metrów kwadratowych, będących w trwałym zarządzie.

Archiwum Akt Nowych posiada majątek /aktywa trwałe/ o łącznej wartości: 30 549 905,74zł w tym: grunt o wartości 22 486 725,00, budynki o wartości 6 678 697,36, urządzenia techniczne i maszyny o wartości 1 066 212,36, środki transportu o wartości 22 627,50 oraz inne środki trwałe o wartości 295 643,52.Wartość majątku oszacowano według wartości netto na podstawie bilansu za 2015 rok.

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podejmowania zobowiązań finansowych upoważniony jest wyłącznie Dyrektor Archiwum lub ustanowieni przez niego pełnomocnicy.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Majątek i finanse
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Małgorzata Budzyńska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.05.2014 10:57