Podstawy prawne działania AP Bydgoszcz

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy utworzone zostało na podstawie Zarządze­nia Ministra Oświaty z dnia 21 VI 1947 r. /Dz. Urz. Min. Ośw. Nr 8, poz.182/ .Obecnie jego działalność regulują:

·        Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 123 poz. 698 z późniejszymi zmianami),

·        Statut Archiwum Państwowego w Bydgoszczy (decyzja Nr 28  Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Bydgoszczy 

·        Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Bydgoszczy regulujący wewnętrzną strukturę Archiwum, wprowadzony zarządzeniem nr 4 Dyrektora Archiwum Państwowego w Bydgoszczy z dnia 12 lutego 2010 r.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podstawy prawne działania AP Bydgoszcz
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Stanisław Błażejewski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.11.2004 19:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż