Nabór na stanowisko archiwisty w Oddziale w Łomży

Archiwum Państwowe w Białymstoku

Poszukuje kandydatów na stanowisko: archiwista w oddziale w Łomży

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Łomża

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • porządkowanie i opracowanie materiałów archiwalnych
 • sporządzanie inwentarzy, notatek i wstępów do zespołów archiwalnych
 • wprowadzanie danych do baz komputerowych
 • prowadzenie kontroli archiwów zakładowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe historyczne (magisterskie), perforowana specjalność archiwalna

pozostałe wymaganie niezbędne:

 • wiedza z zakresu archiwistyki
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • znajomość języka angielskiego, niemieckiego

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy archiwalnej
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • dokładność i systematyczność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentów potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Termin składania dokumentów:

16-02-2010

Miejsce składania dokumentów:

Archiwum Państwowe w Białymstoku

Rynek Kościuszki 4

15 – 426 Białystok

Inne informacje:

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty kandydatów niezakwalifikowane zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (85) 743 56 03.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na stanowisko archiwisty w Oddziale w Łomży
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Jarosław Jasiński
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.02.2010 10:25